Anh ngữ iGis

cau dao ngu trong tieng anh

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 1)

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 1)
Vũ Bá Hải 10 28, 2014 0

Trong tiếng Anh, khi muốn nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ, người ta thường đảo vị trí của các phó từ lên đầu câu chứ không đứng ở vị trí bình thường

Read More »