Sự khác nhau giữa TOEFL và TOEIC

Bài thi TOEFL và TOEIC là những bài thi được Trung tâm khảo thí phát triển và điều hành cấp chứng chỉ. Những bài thi này đánh giá khả năng tiếng Anh của những người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Bài thi kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để đánh giá khả năng tiếng Anh nói chung của bạn.

TOEIC-vs-toefl

1.      Bài thi TOEFL

Test of English as a Feign Language (TOEFL) là bài thi được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Các văn phòng tuyển sinh của các trường cao đẳng hoặc đại học trên thế giới coi điểm số TOEFL là thước đo xác định khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh của sinh viên. Có rất nhiều trường cao đẳng hoặc đại học trên thế giới yêu cầu sinh viên nộp kèm theo điểm số TOEFL trong hồ sơ xin nhập học. Bài thi TOEFL có hai dạng là thi viết trên giấy hoặc làm bài trên Internet. Cả hai dạng đều chia thành bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Bài thi TOEFL kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi và thang điểm 0-120.

2.      Bài thi TOEIC

Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước và các viện giáo dục đều sử dụng Test of English f International Communication (TOEIC) khi tuyển dụng nhân sự. Những nhân viên sắp tới của họ là những người không nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ sẽ phải tham dự bài kiểm tra này để đánh giá các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm việc. Bài thi được chia thành hai phần. Phần đầu tiên kiểm tra khả năng nghe và đọc, phần thứ hai kiểm tra khả năng nói và viết. Bài thi TOEIC được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh sử dụng trong công việc. Bài thi cũng được thiết kế nhằm giúp đánh giá quá trình học và đặt mục tiêu học tập. Bài thi TOEIC trên giấy kéo dài khoảng 2,5 giờ.

3.     Những điểm khác biệt chủ yếu giữa TOEFL và TOEIC

Bài thi TOEFL được thiết kế chủ yếu để đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả trong lớp học. Bài thi TOEIC được thiết kế nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Bài thi này không sử dụng cho các trường cao đẳng hoặc đại học nói chung. Theo quy định thì thường các trường đại học hoặc cao đẳng quốc tế sẽ sử dụng kết quả bài thi TOEFL để đánh giá, còn đối với các doanh nghiệp hoặc tổ chức quốc tế sẽ đánh giá khả năng tiếng Anh của những nhân viên tương lai của mình bằng kết quả TOEIC. Do sự khác biệt này mà cấu trúc, từ vựng và văn phong của hai bài thi này sẽ mang những nét đặc trưng riêng. Nắm được những đặc điểm riêng này sẽ giúp bạn thành công hơn quá trình ôn luyện và làm bài thi.

Comments