Sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

 

Chào các bạn,

Chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2015. Để chào đón một năm mới đầy thành công, hãy cùng iGIS học thêm một kiến thức tiếng Anh mới nữa nhé. Trong quá trình học tiếng Anh, chúng ta thường hay gặp khó khăn trong việc sử dụng và phân biệt các thì, vậy nên trong bài ngày hôm nay, iGIS sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Đây là hai thì cũng khiến nhiều bạn nhầm lẫn về cách sử dụng.

Sự khác nhau giữa thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đều được dùng để chỉ những sự vật sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

1. Cấu trúc

Thì quá khứ đơn Thì quá khứ tiếp diễn

1. To be

S + was/were + O

VD:

She was a teacher. (Cô ấy từng là cô giáo)

They were at home yesterday. (Hôm qua họ ở nhà)

2. Verbs

S + V-ed + O

VD:

I started studying English when I was 6 years old. (Tôi đã học tiếng Anh từ lúc 6 tuổi)

That teacher taught us last semester. (Cô giáo kia đã dạy chúng tôi kỳ trước)

S + was/were + V-ing

VD:

I was playing games when my mom came home. (Tôi đang chơi điện tử thì mẹ tôi về)

They were watching TV at this time last night. (Tối qua vào giờ này họ đang xem TV)

2. Cách sử dụng

a. Thông thường khi nói về sự việc trong quá khứ chúng ta hay dùng thì quá khứ đơn. Đây là cách dùng phổ biến nhất khi nói đến các sự việc trong quá khứ. Những từ nhận biết: yesterday, last month/night/year…, 2 years ago…, in 2000….

  • I lived there for 6 years. (Tôi đã sống ở đó trong 6 năm.)
  • I asked her but she didn’t know anything. (Tôi đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không biết gì cả.)

 

b. Chúng ta chỉ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn khi chúng ta muốn nhận mạnh diễn biến hay quá trình của sự việc. Những từ nhận biết: at this time last night, at this moment last year, at 8 p.m last night, while…

  • Everybody was talking about it all evening. (Mọi người đã nói về việc đó cả đêm.)
  • They were really trying hard but couldn’t do it. (Họ đã thật sự cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể thực hiện được điều đó.)

c. Khi chúng ta dùng cả hai thì này trong cùng một câu thì chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để chỉ hành động hay sự việc nền và thì quá khứ đơn để chỉ hành động hay sự việc xảy ra và kết thúc trong thời gian ngắn hơn.

  • It was raining hard when we left the building. (Khi họ ra khỏi tòa nhà thì trời đang mưa rất to.)

 

  • He was going out to lunch when I saw him. (Khi tôi gặp anh ấy thì anh ấy đang ra ngoài để ăn trưa.)

 

Qua bài vừa rồi, các bạn đã hiểu được sự khác biệt giữa hai loại thì này rồi chứ? Hãy thực hành những gì vừa được học qua bài tập này nhé!

1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.
2. What were you doing/ did you do when I phoned?
3. They didn’t visit/ weren’t visiting their friends last summer holiday.
4. It rained/ was raining heavily last July.
5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.
8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
10. They were watching/ watched football on TV all day.

iGIS – Lê Diệp – st

 

Comments