Sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

 Chào các bạn học viên yêu quý!

Trong kỹ năng Viết tiếng Anh, việc hiểu rõ các quy luật sử dụng dấu câu trong tiếng Anh là rất quan trọng, vì nếu như sử dụng sai dấu câu có thể dẫn đến việc hiểu sai ý của câu đó. Sử dụng dấu câu chính xác đặc biệt rất quan trọng khi bạn muốn gây ấn tượng với người đọc qua bài viết của mình.

Sử dụng dấu câu trong tiếng Anh 

Các trường hợp sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

1. Sử dụng dấu phẩy (commas) khi nào?

a. Khi trong câu liệt kê một danh sách.

Ví dụ:

  • We need coffee, tea, sugar and milk. (Chúng ta cần cà phê, trà, đường và sữa)

Người viết theo lối tiếng Anh-Anh thường không đặt dấu phẩy trước chữ “and”, nhưng trong tiếng Anh-Mỹ lại có thể sử dụng.

  • We need coffee, tea, sugar, and milk.

b. Để tách biệt các mệnh đề có cùng một ý nghĩa

Ví dụ: Do you know the answer, or should I ask Lan? (Cậu có biết câu trả lời không, hay để tôi hỏi Lan nhé?)

  • Nếu là các mệnh đề ngắn thì dấu phẩy không được sử dụng

Ví dụ: I was tired so I went home. (Tôi bị mệt nên tôi đã về nhà)

c. Sau cụm từ mở đầu

Ví dụ: Unfortunately, I cannot send you information. (Thật không may, tôi không thể gửi bạn thông tin được)

d. Trước và sau một từ hoặc cụm từ ở giữa mệnh đề chính

Ví dụ: Some children, if they are gifted, attend special schools. (Vài đứa trẻ, nếu có năng khiếu, được đi học trường đặc biệt)

e. Trước và sau mệnh đề không xác định

Ví dụ: The factory workers, who were in a meeting, decide to accept the pay offer. = All the factory workers were in a meeting. (Các công nhân nhà máy, những người có mặt ở buổi họp, quyết định chấp nhận yêu cầu trả lương)

  • So sánh với mệnh đề xác định

The factory workers who were in a meeting decided to accept the pay offer = Only the factory workers who were in a meeting decided to accept the offer: those workers who were not in the meeting didn’t decide to accept the offer. (Các công nhân nhà máy những người có mặt trong buổi họp quyết định chấp nhận yêu cầu trả lương -> Chỉ có các công nhân có mặt ở buổi họp mới quyết định chấp nhận yêu cầu, những người không có mặt thì không quyết định)

f. Thể hiện hàng triệu, hàng nghìn và hàng trăm

Ví dụ: 5, 890, 281110, 050

2. Sử dụng dấu chấm (full stop – Br.E hay period – Am.E) khi nào?

a. Kết thúc một câu

Ví dụ: Thank you for your letter. (Cảm ơn vì bức thư của cậu)

b. Sau tên họ viết tắt trong tiếng Anh Mỹ

Ví dụ: Mr. Mc. Donald. (Tiếng Anh Anh là “Mr Mc Donald”)

c. Làm dấu thập phân

Ví dụ: 2.5%, $9.99

3. Sử dụng dấu hai chấm (colon)  khi nào?

a. Để giới thiệu một danh sách

Ví dụ: You will need to bring the following: a waterproof jacket, a change of clothes, a battery-operated torch and some matches. (Bạn sẽ cần phải mang đi những thứ sau: áo chống thấm nước, một bộ quần áo, một đèn pin và vài hộp diêm)

b. Để giới thiệu phần giải thích

Ví dụ: There is one thing to remember: the nights can get cold, so bring a warm jacket. (Có một điều cần ghi nhớ: buổi đêm có thể trở lạnh, nên hãy mang theo một cái áo khoác ấm.)

c. Để viết thời gian

Ví dụ: The 10:40 train to London is late. (Chuyến tàu 10:40 tới Luân Đôn đến trễ)

d. Giữa tiêu đề và tiểu đề của cuốn sách

Ví dụ: Shakespeare: The Complete Works (Sharkespeare: Những tác phẩm hoàn thiện)

4. Dùng dấu chấm phẩy (semi-colon) khi:

Dấu chấm phẩy thể hiện sự ngăn cách dài hơn dấu phẩy, nhưng không dài bằng dầu chấm. Những mệnh đề ngắn có nghĩa liên quan đến nhau có thể được ngăn cách bằng dấu phẩy. Tuy nhiên, nếu mệnh đề dài hơn, bạn cần sử dụng một dấu chấm phẩy.

Ví dụ: We’ll need to hold some meetings abroad with our suppliers; please could you check your availability in April. (Chúng ta cần sắp xếp vài buổi họp ở nước ngoài với các nhà cung cấp; anh có thể kiểm tra lịch của mình vào tháng Tư không)

a. Ngăn cách những mục dài trong danh sách

Ví dụ: Our writing course includes several components: correspondence, including letters and emails; style and vocabulary choice; punctuation; layout and planning. (Khóa học viết của chúng tôi bao gồm nhiều yếu tố: sự phù hợp, bao gồm thư và email; phong cách và lựa chọn từ vựng; dấu câu; cách trình bày và lên kế hoạch.)

b. Tạo sự cân bằng trong câu, hoặc kết nối những câu tương đương

Ví dụ: We went out for the day; they stayed in. (Chúng tôi ra ngoài chơi; còn họ ở trong nhà)

5. Sử dụng dấu lược (apostrophe) khi:

a. Với một chữ “s” để thể hiện sự sở hữu

Ví dụ:

The company’s profits. (Lợi nhuận của công ty)

  • Dấu ‘s đi sau những danh từ số ít và theo sau danh từ số nhiều bất quy tắc (không kết thúc bằng “s”)

Ví dụ: the company’s staff (nhân viên của công ty), the children’s shoes (giầy của bọn trẻ).

  • Nhưng dấu lược theo sau “s” khi danh từ là số nhiều và có quy tắc.

So sánh: The boy’s school (trường của một cậu bé) và the boys’ school (trường của nhiều cậu bé)

  • Với những danh từ số ít kết thúc bằng “y”, nhưng lại kết thúc bằng “ies” ở dạng số nhiều (như từ “company”) thì dấu lược theo sau “s” khi danh từ ở dạng số nhiều

Ví dụ: The company’s profits (profits of one company – lợi ích của một công ty) và the companies’ profits (profits of more than one company – lợi ích của nhiều hơn một công ty)

  • Với những danh từ nối, dấu ‘s xuất hiện ở cuối từ

Ví dụ: My brother-in-law’s Ferrari. (Xe Ferrari của anh rể tôi)

b. Khi viết tắt

Ví dụ: I don’t like smoking. (= do not) (Tôi không thích hút thuốc)

c. Khi ám chỉ thời gian

Ví dụ: In two weeks’ time. (Trong khoảng thời gian hai tuần)

CHÚ Ý!!!!

1. Dấu lược không được sử dụng cho đại từ sở hữu

Ví dụ:

Whose is this pen? (Không phải “Who’s this pen” vì “who’s” = who is) (Bút này của ai đây?)

That pen is hers. (Không phải “That pen is her’s”) (Nó là của cô ấy)

  • Its cũng được xem như là một đại từ quan hệ

Ví dụ: Its market has grown. (The market of the company) (Không phải “It’s market” vì “it’s” = “it is”) (Thị phần của công ty đã phát triển)

2. Dấu lược không được sử dụng để tạo thành thể số nhiều của danh từ có kết thúc bằng một nguyên âm

Ví dụ: two memos (không phải “two memo’s”) (hai tờ giấy nhớ)

Những chia sẻ này sẽ rất hữu ích cho các bạn trong việc học tiếng Anh, đặc biệt là trong kỹ năng Viết. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ để sử dụng sao cho chính xác trong bài viết của mình nhằm gây ấn tượng với người đọc nhé!

iGIS  – Lê Diệp – st

 

Comments