Speaking IELTS

Bài thi Nói

11 – 14 phút

Thời gian của bài thi nói thông thường là từ 11 – 14 phút. Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo. Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo. Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm. Bài nói bao gồm 3 phần :

Cấu trúc bài thi nói IELTS

Phần 1:

 Trả lời các câu hỏi về các chủ đề chung chung như quê hương, gia đình, sở thích,  

Phần 2:

 Người hỏi sẽ đưa cho bạn 1 yêu cầu về mô tả 1 sự việc hiện tượng có liên quan đến bạn, trong yêu cầu sẽ có 4 gợi ý để thí sinh có thể dễ dàng phát triển ý.

Phần 3:

 Người hỏi sẽ hỏi bạn các câu hỏi về chủ đề liên quan tới hiện tượng và sự việc mà bạn đã trình bày ở trên.

Bạn có thể tải bài luyện thi NÓI dưới đây: 

Speaking Practice Test 1

Speaking Practice Test 2

Comments