Sở hữu cách (Possessive case)

Chào các bạn!

Tuần này Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sở hữu cách nhé! Đơn giản thôi nhưng nếu chúng ta chưa nắm rõ các công thức thì cũng sẽ gây khó khăn và thiếu tự tin trong quá trình giao tiếp và làm các bài tập liên quan đúng không nào? Chúng mình cùng bắt đầu nhé!

Sở hữu cách

Công thức sở hữu cách:

Người làm chủ + ‘S + vật/ người thuộc quyền sở hữu (tức là thuộc về người đó)
Ex: John’s book: Quyển sách của John

—-Hoa’ s father (bố của Hoa)

Việc đưa người sở hữu lên trước, sau đó thêm ’S và tên vật được sở hữu ngược lại với Tiếng Việt của chúng ta nên các bạn lưu ý sử dụng cho đúng. ’S không phải là viết tắt của IS hay kí tự nào, đó là kí hiệu của sở hữu cách, mang nghĩa CỦA.

Các trường hợp khác của sở hữu cách:

– Danh từ số ít nhưng có S (như tên riêng, hoặc danh từ có S sẵn), thêm ‘S.
Ex: Doris’ s jacket (áo khoác của Doris)
— my boss’ s car (xe ô tô của sếp tôi)

– Danh từ số có nhiều ngoại lệ không có S, thêm ‘S.
Ex: children’s cake (bánh của trẻ em)

- Trường hợp danh từ là số nhiều có S, lúc đó chúng ta chỉ thêm dấu phẩy, không thêm S.
Ex: students’ parent. (bố mẹ của sinh viên)

- Nếu vật hay người thuộc về hai danh từ nói nhau bằng chữ “AND” chỉ thêm ‘s cho danh từ thứ hai.
Ex: Vicky and Anna’ s house. ( nhà của Vicky và Anna)

* Lưu ý:
- Sở hữu cách chỉ dùng cho người, quốc gia và vật có sự sống (nghĩa là thú vật, như my cat’ s legs), ngoài ra có thể dùng sở hữu cách cho tàu bè, xe cộ, máy bay (nhưng tốt hơn là dùng of) và thời gian (Ex: today’ s paper)

- Chúng ta có thể bỏ bớt danh từ sau ‘S nếu là từ thông dụng, ai cũng biết.
Ex: my mother’ s (house) , the doctor’ s (office), the baker’ s (shop)

– Danh từ sau ‘S không có “the”.
Ex: the car of the engineer ( sai) ==> the engineer’ s car

Với đồ vật, phải dùng “of” (nghĩa là “của”) và “the” cho hai danh từ nếu không có tính từ sở hữu, this, that, these, those.
Ex: The door of my house (Cửa nhà tôi)

The plug of that computer. ( ổ cắm điện của máy tính đó)

iGIS – Bùi Thị Hiền – Sưu tầm

Comments