Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 1

    Nếu muốn luyện giao tiếp, bạn không thể bỏ qua Tài liệu học tiếng Anh giao tiếp này được. Đây là một bộ sách chuyên về giao tiếp được biên soạn kỹ lưỡng, đi cùng với đó là sự kết hợp khéo léo giữa những bài nghe hết sức thú vị mang tính chất học thuật cao giúp tăng cường hứng thú học tập cho các bạn học sinh, sinh viên. Các chủ đề trong các bài học rất đa dạng, xoay quanh các lĩnh vực gần gũi như trong công việc, đời sống hoặc trong các lĩnh vực học thuật như lịch sử, tâm lý.

Tài liệu tiếng anh giao tiếp Open forum 1

Download sách tại đây

Comments