Quy tắc nối âm trong tiếng anh giao tiếp

Các bạn thân mến, chúng ta đang trên con đường luyện tập tiếng anh giao tiếp  để có thể nói thành thạo như người bản xứ. Trên con đường này các bạn sẽ gặp rất nhiều chướng ngại vật trong đó có một chướng ngại vật chắc chắn bạn nào cũng sẽ gặp, nó khiến các bạn không nghe – hiểu được những gì người khác đang nói và ngược lại, người khác cũng sẽ không hiểu bạn đang nói gì. Vậy để giúp các bạn khắc phục được trở ngại này, chúng ta hãy cùng nhau học vể “Quy tắc nối âm trong tiếng Anh” để tự tin giao tiếp hơn nhé!

 1. Quy tắc phụ âm đứng trước nguyên âm: 

Phụ âm đứng trước nguyên âm: Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/ma:k k٨p/).Tuy nhiên, điều này không phải dễ, nhất là đối với những từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm, ví dụ: “leave (it)” đọc là /li:v vit/; “Middle (East)”, /midlli:st/,… Hoặc đối với những cụm từ viết tắt, ví dụ “LA” (Los Angeles) phải đọc là /el lei/; “MA” (Master of Arts), /em mei/…

Lưu ý: khi một phụ âm có gió đứng trước nguyên âm, trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm đó sang phụ âm không gió tương ứng. Ví dụ “laugh” được phát âm là /f/ tận cùng, nhưng nếu bạn dùng trong một cụm từ, ví dụ “laugh at someone”, bạn phải chuyển âm /f/ thành/v/ và đọc là /la:v væt/.

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh giao tiếp

 - Khi chữ trước kết thúc bằng một phụ âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm, bạn đọc nối phụ âm với nguyên âm.

Ví dụ: check-in bạn đọc liền thành ['t∫ek'in], 

 - Các từ tận cùng bằng nguyên âm không được phát âm.

Ví dụ: make-up đọc là ['meikʌp], come-on đọc là ['kʌm,ɔn]

 - Đối với những cụm từ viết tắt.

Ví dụ: ”MA”(Master of Arts) đọc là /em mei/

Mời các bạn luyện tập quy tắc nối âm khi phụ âm đứng trước nguyên âm trong các ví dụ sau: 

Words

liaison

wall-eye

['wɔ:l'ai]

pull-off

['pulɔf]

hold on

[hould ɔn]

full-automatic

['fulɔ:tə'mætik]

catch-all

['kæt∫ɔ:l]

break-up

['breikʌp]

 2. Quy tắc nguyên âm đứng trước nguyên âm: 

Điều này có thể rất mới mẻ với nhiều người. Về nguyên tắc, bạn sẽ thêm một phụ âm vào giữa 2 nguyên âm để nối. Có 2 quy tắc để thêm phụ âm như sau:

- Đối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O&rdquo, ví dụ:“OU”, “U”, “AU”,… bạn cần thêm phụ âm“W” vào giữa. Ví dụ “do it” sẽ được đọc là /du: wit/.

- Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên) ví dụ: “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa. Ví dụ: “I ask” sẽ được đọc là /ai ya:sk/. Bạn thử áp dụng 2 quy tắc này để phát âm: USA /ju wes sei/, VOA /vi you wei/, XO /eks sou/,…học tiếng anh giao tiếp.

Khi chữ trước kết thúc bằng một nguyên âm, chữ sau bắt đầu bằng một nguyên âm thì hay nguyên âm này được nối với nhau bởi (w/w/) hoặc (y /j/). Cụ thểđối với nguyên âm tròn môi (khi phát âm, môi bạn nhìn giống hình chữ “O”, ví dụ: “OU”, “U”, “AU”,… bạn cần thêm phụ âm “W” vào giữa. Ví dụ “USA” sẽ được đọc là /ju wes sei/.

 Mời các bạn tham khảo bảng ví dụ sau: 

 

too often

who is

so I

do all

Đọc  là

tooWoften

whoWis

soWI

doWall

 - Đối với nguyên âm dài môi (khi phát âm, môi bạn kéo dài sang 2 bên), ví dụ: “E”, “I”, “EI”,… bạn thêm phụ âm “Y” vào giữa. Ví dụ: VOA (Voice of America) /vi you wei/.

 Tương tự ta có các ví dụ:

 

I am

Kay is

the end

she asked

Đọc là

IYam

KayYis

theYend

sheYasked

 3. Qui tắc phụ âm đứng trước phụ âm:

 Phụ âm đứng trước phụ âm: Về nguyên tắc, khi có 2 hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc 1 phụ âm mà thôi. Ví dụ “want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/. Khi chữ trước kết thúc bằng phụ âm có cách phát âm giống hoặc tương tự phụ âm bắt đầu chữ sau, ta chỉ đọc phụ âm bắt đầu chữ sau thôi.

 Ví dụ: ”want to” (bao gồm 3 phụ âm N, T, T cùng nhóm sau răng đứng gần nhau) sẽ được đọc là /won nə/; “got to” hay gotta, đọc là /ˈgɑː.t ̬ə/.

 4. Các trường hợp đặc biệt:

 - Chữ U hoặc Y, đứng sau chữ cái T, phải được phát âm là /ch/:

Ví dụ: not yet ['not chet]; mixture ['mikst∫ə]

 - Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D, phải được phát âm là /dj/:

Ví dụ: education [,edju:'kei∫n]

 - Phụ âm T, nằm giữa 2 nguyên âm và không là trọng âm, phải được phát âm là /D/:

Ví dụ: tomato /tou’meidou/; I go to cinema /ai gou də sinimə/.

 - “Him, her, them” không chỉ có một cách đọc thông thường như người học tiếng Anh thường sử dụng, mỗi từ đều có hai cách đọc khác nhau:

  • Có phụ âm đầu (khi phía trước là một nguyên âm)
  • Không có phụ âm đầu (khi phía trước là một phụ âm – và trong trường hợp này, ta có thể nối)

Ví dụ: take him = ta + k + (h) im = ta + kim; gave her = gay + v + (h) er = gay + ver

Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện hàng ngày, áp dụng vào từng cụm từ mà mình sử dụng để việc giao tiếp được hiệu quả nhất nhé!

 iGIS - Liên Nguyễn – st 

Comments