Phân biệt Lease/ Rent/ Hire

Chào các bạn,

Đã bao giờ bạn thấy phân vân khi sử dụng những từ có nghĩa tương đồng với nhau chưa? Tiếng Anh cũng như tiếng Việt vậy, có rất nhiều cặp, cụm từ có nghĩa tương đồng với nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiều và phân biệt lease/ rent/ hire - những từ cùng mang nghĩa là thuê, cho thuê nhé!

LEASE là thuê, mướn nhưng sự thuê mướn ở đây là dài hạn. Thường ít nhất là 1 năm. Thường lease đi với một contract có tính rang buộc, cả người mướn lẫn người cho mướn đều không có quyền bỏ ngang hay phá bỏ mà không chi trả dạng thiệt hại nào đó.

This office is available for lease. -> Cái văn phòng này đang trống để cho thuê.

Phân biệt Lease/Rent/Hire

 

RENT là cho thuê, mướn nhưng nó có tính chất ngắn hạn như 1,2 tuần chẳng hạn. Thường là thuê kiểu rent thì không có hợp đồng, nếu muốn rời đi chỉ cần báo cho chủ nhà 1-2 ngày, hoặc cứ việc rời đi không cần báo (miễn nhớ trả tiền thuê đầy đủ). Ví dụ:

He’s going to rent a motor home. -> Anh ta sắp mướn một nhà xe kéo.

Phân biệt Lease/Rent/Hire

 

HIRE là mướn ai đó làm gì đó và trả tiền hay vật chất để họ làm. Đôi lúc hire cũng có thể là một danh từ (ví dụ: a hire hand). Ví dụ:

This restaurant was the first to hire women as chefs -> Cái nhà hàng này là cái đầu tiên mướn bếp trưởng nữ.

Phân biệt Lease/Rent/Hire

Lê Phượng – iGIS Trần Đại Nghĩa – ST

Comments