Phân biệt House và Home

Cùng mang nghĩa là nhà nhưng "house" và "home" lại được sử dụng trong những tình huống khác nhau. Cùng IGIS tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 từ này nhé!

1. Định nghĩa

House chỉ một tòa nhà, thường là nhà riêng được xây độc lập. Nếu bạn ở căn hộ trong tòa chung cư (apartment buildings), thông thường người ta không dùng từ house để chỉ. House vẫn được coi là nhà kể cả khi có người sống ở đó hay không.

Home là nơi người ta ở hoặc cảm thấy mình thuộc về. Từ này có liên quan tới cảm xúc nhiều hơn house. Home cũng có thể chỉ địa điểm nơi bạn đã lớn lên.

2. Cách dùng "house" và "home"
Có một khác biệt rất quan trọng trong cách sử dụng hai từ này. Xem ví dụ sau đây:
- I'm going home now.
- I'm going to my house now.

Home đóng vai trò trong câu tương tự như những từ "here", "there", "in","out", "somewhere". Bạn có thể thử thay thế những từ này vào các câu tương tự.
- It's so nice to be home. (Thật tuyệt khi ở nhà).

Bạn có thể dùng home trong các tình huống lịch sự để thể hiện sự tôn trọng cao hơn house. Chẳng hạn, bạn có thể dùng từ này khi viết lời nhắn cảm ơn.
- Thank you so much for inviting me to your lovely home. (Cảm ơn rất nhiều vì đã mời tôi đến thăm căn nhà dễ thương của bạn).

Ngược lại, khi nói chuyện với ai đó về chỗ ở của mình, người ta thường dùng house hơn là home.
- Want to come over to my house this afternoon? (Chiều nay muốn qua nhà tôi không? 

Lê Hằng

Comments