Phân biệt Hear và Listen

Đã bao giờ bạn thắc mắc về ý nghĩa và cách sử dụng của 2 động từ này chưa? Mặc dù hai từ “hear”“listen” đều có nghĩa là nghe, để dịch chính xác thì phải căn cứ vào văn cảnh, tuy nhiên để dễ hiểu hơn về cách sử dụng của 2 từ này thì chúng ta hãy cứ tạm dịch Hear là nghe thấy và Listen là lắng nghe. Vậy thì hôm nay, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ giúp chúng ta cách phân biệt và sử dụng 2 động từ rất quen thuộc này nhé!

Phân biệt Hear và Listen

1) Ý nghĩa của Hear và Listen

A. “Hear” –  Nghe thoáng qua, cái mà trong tiếng Anh gọi là “ to be aware of sounds with ears”- nghe mà chưa có sự chuẩn bị và chủ tâm trước khi nghe. “Hear” được dùng để miêu tả những tiếng động đến tai chúng ta mặc dù không nhất thiết là chúng ta phải cố gắng lắng nghe những tiếng động đó.

Nói cách khác, “hear” thể hiện tính thụ động 

Ví dụ:

  • I can’t hear very well (Tôi nghe không rõ lắm).
  • They hear a strange noise in the middle of the night (Họ nghe thấy một tiếng động lạ hồi nửa đêm).

B. “Listen”được dùng để miêu tả việc lắng nghe, tập trung chú ý tới tiếng động đang diễn ra ( to pay attention to sb/ sth that you can hear)

“Listen”: thể hiện tính chủ động

  • listened carefully to her story (Tôi đã chăm chú nghe cô ta kể chuyện).
  • Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Lắng nghe, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?)
  • Sorry, I wasn’t really listening? (Xin lỗi, tôi đã không để ý lắng nghe bạn nói gì)

2) Cách dùng Hear và Listen

A. “Hear”

- “Hear” không được dùng trong các thời tiếp diễn

Ví dụ: She heard footsteps behind her (Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đi ngay đằng sau).

- “Hear” đi với động từ nguyên thể có “to”- V to infinitive

Ví dụ: She has been heard to make threats to her former lover (Người ta nghe đồn cô ta đã đe dọa người yêu cũ của cô).

- “Hear” không đi với giới từ.

B. “ Listen”

- “Listen” được dùng trong các thời tiếp diễn.

Ví dụ:

Listen! What’s that noise? Can you hear it? (Nghe này, tiếng động gì đấy nhỉ? Anh có nghe thấy không?)

Sorry, I wasn’t really listening. (Xin lỗi, Tôi không chú ý lắm.)

- “ Listen” được dùng để lưu ý mọi người một điều gì đó

Ví dụ: Listen, there’s something I will have to tell you (Lắng nghe này, tôi sẽ phải nói với anh một điều).

- “Listen” thường đi với giới từ.

Ví dụ: Why won’t you listen to reason? (Sao mà anh chẳng chịu nghe theo lẽ phải)

Trên đây là những sự khác biệt rõ nét nhất về ý nghĩa, cách dùng giữa “Hear” và “Listen”. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp người ta cũng có thể đồng nhất ý nghĩa của hai động từ này.

Ví dụ: I hear what you’re saying (= I have listened to your opinion), but you’ re wrong (Tôi nghe theo ý kiến của anh đây, nhưng anh sai rồi)

Lê Phượng – iGIS Trần Đại Nghĩa – ST

Comments