Phân biệt Each và Every

Hi guys,

Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Ngữ pháp tiếng Anh, hãy cùng đến với bài học ngày hôm nay các bạn nhé. Trong bài này, iGIS sẽ cùng các bạn phân biệt Each và Every – đây là hai từ mà nhiều người vẫn còn khá lúng túng khi sử dụng chúng.

Phân biệt Each và Every

Phân biệt Each và Every

I. Each

Có thể làm đại từ và tính từ

- Dùng cho những vật, phần tử riêng lẻ, rời rạc

Ex: Study each sentences carefully (= study the sentences one by one) (Hãy nghiên cứu từng câu một cách cẩn thận.)

- Each thường được dùng hơn với số lượng nhỏ

Ex: There were four books on the table. Each book was a different colour. (Có bốn quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu khác nhau.)

- Có thể dùng each cùng với danh từ hoặc đứng một mình (không kèm danh từ)

Ex: None of the rooms was the same. Each was different. (= each room) Không có phòng nào giống nhau. Mỗi phòng mỗi khác.

- Hoặc bạn có thể dùng each one
Each one was different.

- Bạn có thể nói each of + mạo từ (the…/these… .v.v.) hoặc + đại từ sở hữu (us/you/them)

Ex:

+ Read each of these sentences carefully.
(Hãy đọc mỗi câu này một cách cẩn thận.)
+ Each of them is a different colour.
(Mỗi cái trong chúng có màu khác nhau)

- Each (không phải every) có thể được dùng cho hai vật, sự việc…:

Ex: In a football match, each team has 11 players. (không nói ‘every team’) (Trong một trận đấu bóng đá, mỗi đội gồm 11 cầu thủ.)

II. Every

Every được sử dụng như tính từ và  khi ta nghĩ tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa tương tự như all. Every đứng trước danh từ đếm được số ít để chỉ đến tất cả các thành viên của nhóm, một tập thể chứ không phải chỉ nói đến một thành viên nào đó.

Ex: Every sentence must have verb. (all sentences in general). (Mỗi câu đều phải có động từ)

- Ta dùng every (không dùng each) để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào:

Ex: “How often do you go shopping?” “Every day.” (không nói ‘each day’)

- Every có thể dùng với danh từ, dùng trong cấu trúc each one hoặc each of + (the…, those…, my…, her….) giống như Each

- Everyone và every one
Everyone (một từ) chỉ dùng cho người (= ‘everybody’) . Every one (hai từ) dùng được cho cả người và vật. Với each one cũng vậy:

Ex:

+ Everyone enjoyed the party. (=Everybody…) (Mọi người đều hài lòng với bữa tiệc)

+ He is invited to lots of parties and he goes to every one. (= to every party) (Anh ấy hay được mời tới rất nhiều bữa tiệc và anh ấy tham dự tất cả)

iGIS – Lê Diệp – st

 

 

Comments