Phân biệt can/could và be able to

Trung tâm ngoại ngữ iGIS vui mừng chào đón các bạn học viên yêu quý đến với chuyên mục TIPS FOR TOEIC ngày hôm nay với rất nhiều những kiến thức bổ ích chắc chắn sẽ giúp các bạn được phần nào trong suốt quá trình luyện thi TOEIC cũng như học tiếng Anh của mình. Trong chuyên đề ngày hôm nay, iGIS sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt can/could và be able to trong tiếng Anh.     

 Phân biệt Can Could và Be able to                                      

Như chúng ta đã biết, “Can” , “Could”, “Be able to” dịch sang tiếng Việt đều mang nghĩa là “có thể”, tuy nhiên, người Anh lại sử dụng nó ở những trường hợp khác nhau. Cùng tìm hiểu sự khác biệt đó là gì nhé!
1. Can/Could

  • Chúng ta đều biết, “could” là dạng quá khứ của “can”. Chúng ta dùng ”can/could đặc biệt với: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand

Ví dụ:

- When we went into the house, we could smell burning.

Khi chúng tôi đi vào căn nhà, chúng tôi có thể ngửi được mùi cháy.

- She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

Cô ấy đã nói giọng rất trầm, nhưng tôi có thể hiểu cô ấy nói gì.

  • Chúng ta dùng “can/could để diễn tả ai đó nói chung có khả năng hay được phép làm điều gì:

Ví dụ:

- My grandfather could speak five languages.

Ông tôi có thể nói được năm ngoại ngữ.

- We were completely free. We could do what we wanted. (= we were allowed to do…)

Chúng ta đã hoàn toàn tự do. Chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn (= chúng ta đã được phép làm…)

  • Chúng ta dùng can/could để chỉ khả năng nói chung (general ability).
  • Dạng phủ định can’t/couldn’t có thể được dùng cho tất cả các trường hợp:

Ví dụ:

- My grandfather couldn’t swim.

Ông tôi không biết bơi.

- We tried hard but wecouldn’t persuade them to come with us.

Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào thuyết phục họ đến với chúng tôi được.

- Alf played well but hecouldn’t beat Jack.

Alf đã chơi rất hay nhưngkhông thể thắng được Jack.

2. To be able to

  • Dùng để chỉ khả năng làm được một việc gì đó, đôi khi có thể sử dụng thay thế cho “can”, nhưng không thông dụng bằng “Can”
    Ví dụ:

I’m able to read = I can read

  • Dùng để đề cập tới một sự việc xảy ra trong một tình huống đặc biệt (particular situation), chúng ta dùng was/were able to… (không dùng could):

Ví dụ:

- The fire spread throughthe building quickly but everybody was able to escape or … everybody managed toescape (but not “could escape”).

Ngọn lửa lan nhanh trong tòa nhà nhưng mọi người đã có thể chạy thoát được.

- They didn’t want to come with us at first but we managed to persuade them or … we were able to persuade them (but not  “could persuade”).

Lúc đầu họ không muốn đến nhưng sau đó chúng tôi đã thuyết phục được họ.

Một vài ví dụ khác:

- Jack was an excellent tennisplayer. He could beat anybody. (= He had the general ability to beat anybody)

Jack là một vận động viên quần vợt cừ khôi. Anh ấy có thể đánh bại bất cứ ai. (= anh ấy có một khả năng nói chung là đánh bại bất cứ ai)

Tuy nhiên:

- Tom and Mike had a gameof tennis yesterday. Mike played very well but in the end Tom managed to beathim or… was able to beat him (= he managed to beat him in this particular game)

Tom và Mike đã thi đấuquần vợt với nhau ngày hôm qua. Mike đã chơi rất hay nhưng cuối cùng Tom đã có thể hạ được Mike. (= Tom  đã thắng được anh ấy trong trận đấu đặc biệt này).

Trung tâm ngoại ngữ iGIS hi vọng rằng với những kiến thức mà các bạn học được sau bài học ngày hôm nay,  các bạn sẽ sử dụng thành thạo hơn những từ này mỗi khi giao tiếp hoặc học Tiếng Anh. Hãy tiếp tục chờ đón những bài học bổ ích tiếp theo từ iGIS các bạn nhé!

Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên đề sau của Trung tâm ngoại ngữ iGIS!

iGIS – Cao Hoa – St

Comments