Phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ

Chào các bạn,

Lần trước, iGIS đã đề cập tới sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ và một trong những sự khác biệt chủ yếu giữa hai loại tiếng Anh này là phát âm. Thật vậy, trong quá trình học tiếng Anh, không ít bạn thắc mắc về sự khác biệt này. Chính vì thế, ngày hôm nay Học viện ngôn ngữ iGIS sẽ giúp bạn phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và Anh-Mỹ nhé!

Phân biệt phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ

Người Anh luôn tự hào về cách phát âm tiếng Anh cực chuẩn của mình và gọi nó bằng cái tên “Queen English”, thế nên tiếng Anh Anh (Br.E) luôn khiến ta có cảm giác trang trọng, lịch sự trong giao tiếp. Trong khi đó, giọng Anh Mỹ (Am.E) lại có sự phóng khoáng, thoải mái, dễ nghe đúng như tính cách của người Mỹ… Việc phân biệt những điểm khác biệt giữa hai chất giọng này sẽ giúp bạn rất nhiều trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, trong các kỳ thi (IELTS, TOEFL, đặc biệt là đề thi TOEIC vì giọng Anh Mỹ chiếm tới 70-80% trong phần Listening)

Đặc điểm

Giọng Anh – Anh (Br.E)

Giọng Anh – Mỹ (Am.E)

Nguyên âm /æ/

Đọc hẳn thành âm /a/

Đọc thành âm nửa a, nửa e. Cách đọc: há miệng như chuẩn bị nói âm a, nhưng từ vị trí này hãy cố gắng bật âm e

Phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ

Như ở hình trên, các bạn có thể thấy âm /æ/ được phát âm tròn môi hơn âm /e/ trong từ “letter”

Ví dụ:

 • Fast [(Br.E) fɑːst ̩] [Am.E) fæst]
  Staff [(Br.E) stɑːf  ̩] [Am.E) stæf]
  Cat [(Br.E) kɑːt] [Am.E) kæt]
  Lamp [(Br.E) lɑːmp  ̩] [Am.E) læmp]

Nguyên âm o (box, top, hot, god)

Được phát âm tròn miệng là /ɒ/

Được phát âm là /a:/

Ví dụ:

 • Document [(Br.E) dɒkjʊmənt ] [Am.E) dɑːkjʊmənt]
  Occupied [(Br.E) ɒkjʊpaɪd  ] [Am.E) ɑːkjʊpaɪd]
  Copy [(Br.E) kɒpi ] [Am.E) kɑːpi]
  Monitor [(Br.E) mɒnɪtə ] [Am.E) mɑːnɪtə ]

Phụ âm /t/ ở giữa 2 nguyên âm

Vẫn phát âm là “t” rõ ràng và chính xác

Phát âm nhẹ hơn, có xu hướng phát âm thành “d”

Ví dụ:

 • Item [(Br.E) aɪ.təm ] [Am.E) aɪ.dəm ]
  Bottle [(Br.E) bɔtl ̩] [Am.E) ba:dl]
  Computer [(Br.E) kəm’pju:tə] [Am.E) kəm’pju:dər]
  Letter [(Br.E) ‘letə] [Am.E) ‘ledər]

Phụ âm R ở cuối từ

Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn

Phát âm rất nặng và rõ, lưỡi cong ngược vào trong

Phân biệt phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ

 

Nghe thì có vẻ như phát âm theo giọng Anh dễ hơn theo giọng Mỹ, nhưng không hẳn là vậy. Ví dụ, khi nghe người Anh nói by the /steəz/, bạn sẽ khó nhận ra nghĩa của từ /steəz/. Tuy nhiên nếu nghe phát âm giọng Mỹ /steərz/, bạn có thể biết được đó là từ stairs.

Ví dụ:

 • Car [(Br.E) kaː] [Am.E) kaːr]
  Floor [(Br.E) flɔː] [Am.E) flɔːr]
  Board [(Br.E) bɔːd] [Am.E) bɔːrd]
  Bare [(Br.E) beə ] [Am.E) ber]

Các chú ý khác

Either [ˈaɪðər]
Neither [ˈnaɪðər]
Via [vaɪə]
Privacy /’praɪvəcɪ/
Direction /daɪ’rekʃn/
Clerk [klɑːk ̩]
Garage [gæridʒ ̩]
Schedule [ˈʃɛdjuːl]

Either [ˈiːðər]
Neither [niːðɚ]
Via [viː.ə]
Privacy [’prɪ:vəcɪ]
Direction [dɪ:'rekʃn]
Clerk [klɝːk]
Garage [gəˈrɑːʒ]
Schedule [skedju:l]

Hi vọng với những điểm phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh-Mỹ trên đây đã phần nào giải đáp được thắc mắc của các bạn. Với những điểm khác nhau này, iGIS hi vọng các bạn sẽ tiếp tục thực hành theo lối nói tiếng Anh mà các bạn đã chọn để hoàn thiện hơn kỹ năng tiếng Anh giao tiếp và các kỹ năng khác nữa nhé! Chúc các bạn thành công!

iGIS – Lê Diệp – st

Comments