Phân biệt cách dùng By/With

Các bạn thân mến,

Kho giới từ trong tiếng Anh thật là phong phú và đa dạng. Có khi nào chúng làm khó bạn trong những bài ngữ pháp tiếng Anh? Chúng ta hãy từng bước nắm các kiến thức liên quan đến từng giới từ nhé. Trong bài học hôm nay, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ cùng bạn tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 giới từ BYWITH.

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG BY/WITH

Cách dùng By/with

1.      Về cấu trúc:

By + Noun/V-ing

With + Noun

You can lock this window by moving this catch to the left.

(Cậu có thể đóng cửa số bằng cách đẩy cái then này sang trái.)

You can lock the door with this key

(Cậu có thể khóa cửa bằng chiếc chìa khóa này)

 2.      Về ý nghĩa:

He was killed with a knife.

(Anh ta bị giết bằng một con dao.)

(Không dùng *by*)

(Có nghĩa là chủ tâm, cố ý)

He was killed by a tailing stone.

(Anh ta chết vì đá rơi.)

(Không dùng *with*)

(Có nghĩa là tình cờ, vô tình)

3.      “By” trong một số cụm từ thông dụng:

I turned the computer off by mistake and lost all my work.

(Do sơ suất mà tôi đã tắt máy tính và mất tất cả dữ liệu công việc của mình.)

Những cụm từ khác tương tự gồm: by accident (bất ngờ), by phone (qua điện thoại),by bus/car (bằng xe buýt/ô tô), by air/road/rail/land/sea (bằng máy bay/đường bộ/tàu hỏa, trên bộ, đường biển); by cheque/credit card (bằng séc/thẻ tín dụng); by degrees/stages (theo mức độ/giai đoạn); by heart (thuộc lòng), by force (bằng sức);by hand (bằng tay); by post/fax/e-mail (bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử)

Tuy nhiên, nếu có một từ hạn định trước danh từ chẳng hạn như a(n), the, this, that, my, her hoặc nếu danh từ ở số nhiều, ta dùng giới từ hơn là by.

I ordered it on the phone.

(Tôi đặt hàng nó qua điện thoại.)

I learnt about it in an email from my boss.

(Tôi đã học được về nó trong một thư điện tử do ông chủ của tôi gửi.)

I never travel in buses.

(Tôi chưa bao giờ du lịch bằng xe buýt.)

iGIS – Hoàng Thị Minh Tâm – Sưu tầm

 

Comments