Phân biệt âm /s/ và /z/

Chào các bạn, chào tất cả những thành viên thân thuộc của Trung tâm ngoại ngữ iGIS!!!

Ngày hôm nay, iGIS sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu và phân biệt âm /s/ và /z/, một trong những cặp đôi mà nhiều người Việt nói tiếng Anh thường rất “ngán” do khó nhận biết cách thể hiện của hai phụ âm này trong từ vựng và dễ nhầm lẫn. Bạn sẽ phát âm chữ “s” trong từ basic, resound là / s / hay / z /??? (phát âm chuẩn là / beisɪk / và / ri’zaund /).

Thực tế rất nhiều người, ngay cả giáo viên tiếng Anh đôi lúc cũng nhầm lẫn giữa hai phụ âm trên. Trong bài này, iGIS sẽ hỗ trợ học viên cách phát âm chuẩn từng phụ âm và cách nhận biết cơ bản những phụ âm này trong tiếng Anh. Nào, chúng ta cùng nhau Phân biệt âm /s/ và /z/ nhé!

Phân biệt âm /s/ và /z/

Phân biệt âm /s/ và /z/

So sánh 2 âm /z/ và /s/, ta dễ dàng nhận thấy: /z/ là âm xát yếu. Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung. Còn /s/ được phát âm tựa: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

1. Nhận biết âm

 • “s” được phát âm là /s/ khi:
 • “s” đứng đầu một từ,
 • “s” ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm,
 • “s” ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh;
 •  chữ cái “c” cũng được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y.
  • “s” được phát âm là /z/ khi:
  • “s” ở bên trong một chữ và đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ u, ia, io
  • “s” ở cuối từ một âm tiết và đi sau một nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc sau một phụ âm không phải f, k, p, t và gh. Lưu ý trường hợp”x” được phát âm là /z/.

 2. Một số cách phát âm của /s/ và /z/

- Những ký tự thường được đánh vần /s/

 •  Những ký tự thường xuyên được đánh vần là /s/

S

sad /sæd/ , show /∫ou/, see / si:/, bis /bis/

SS

class /klɑ:s/, glass /glɑ:s/, grass /grɑ:s/

C

place /pleis/, space /’speis/, race /reis/

 •  Những ký tự thỉnh thoảng được đánh vần là /s/

SC

science /’saiəns/, scream /skri:m/, scabious /’skeibiəs/

X

có thể được đánh vần là /s/ (mix /miks/)

 • Chú ý: Tuy nhiên không phải khi nào S cũng được đánh vần là /s/ (sugar /’∫ugə/, rise /raiz/, crisis / ‘kraisis/).

- Những ký tự thường được đánh vần /z/.

 •  Những ký tự thường xuyên được đánh vần /z/

- Z: zero /’ziərou/, zambo /’zæmbou/, zap /zæp/, zeal /zi:l/

- S: rose /rouz/, nose /nouz/, gloves /glʌv/

 •  Những ký tự thường được đánh vần /z/

- ZZ: buzz /bʌz/, frizzle /’frizl/

- SS: scissors /’sizəz/

- X có thể được đánh vần là /gz/ (exact /ig’zækt/)

Vậy là hôm nay iGIS đã cùng các bạn Phân biệt âm /s/ và /z/, hi vọng bài học sẽ hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau nhé!

iGIS- Lộc Huyền- (sưu tầm)

Comments