Tài liệu học tiếng anh giao tiếp Open Forum 2

    Open Forum 2 là cuốn sách kế tiếp trong bộ 3 quyển. Ở tập 2 này, vẫn giữ vững chất lượng như tập 1, nhưng lần này nội dung những bài học mang tính học thuật cao hơn, đi sâu hơn vào những vấn đề mang tính chuyên môn như Kinh doanh, Lịch sử hay Tâm lý. Tuy vậy nhưng sách vẫn không bị mất đi tính thiết thực, thú vị của mình nhằm khuyến khích người đọc thêm phần thích thú trong quá trình học tập theo bộ tài liệu học tiếng Anh giao tiếp này.

Tài liệu tiếng anh giao tiếp Open forum 2

Download sách tại đây

Xin gửi đến các bạn tập 2 trong bộ sách Open Forum.

Comments