Những mẫu câu đắt giá trong IELTS Writing Task 1

Trong những bài miêu tả biểu bảng trong Task 1, có những dạng câu mà bạn nên dành tối thiểu một câu cho mỗi dạng để đạt được đánh giá cao bởi Examiners. Đó là những câu nào? Cùng IGIS dõi bài chia sẻ về những mẫu câu đắt giá khi viết writing task 1 dưới đây nhé!

1. “while” sentence: dùng để so sánh giữa 2 trend của 2 nhân tố được mô tả trong biểu bảng mà tránh dùng 2 câu mô tả liên tiếp.
Eg:
– In US, people tended to divorce more. In Europe, people divorced less in 2 continuous years
– While the US saw an upward trend in the number of divorces, the one in Europe was decreasing in two continuous years.

2. “respectively” sentence: để tránh việc lặp đi lặp lại câu miêu tả số liệu của một nhân tố trong biểu đồ.
Eg:
– The number of attendance at Cultural Events in Britain was 6000 in 1986, was 10000 in 2000.
– The number or attendance at Cultural Events in Britain was 6000 and 10000, in 1986 and 2000 respectively.

3. “saw” sentence: “saw” thường đi cùng với những (cụm) danh từ, vì vậy mẫu câu này sẽ thể hiện được khả năng chuyển đổi giữa động từ và danh từ của bạn, tránh việc sử dụng quá nhiều động từ miêu tả sự biến động của sự vật.
Eg:
– The number of students using personal computer in Hongkong rose by 2 thousands in 2000
– In 2000, Hongkong saw a rise of 2000 personal computers using by students

Lê Hằng

Comments