Những lỗi làm mất điểm bài thi IELTS một cách uổng phí

Trong quá trình luyện thi IELTS, ngoài việc bổ sung kiến thức cho các phần thi, các bạn nên lưu ý 1 số lỗi mà các bạn rất hay gặp phải để có thể đạt điểm tốt nhất. Đó là những lỗi rất đơn giản, dễ sửa. Nhưng có lẽ vì dễ quá, nhỏ quá nên các bạn không chú ý, và chắn chắn sẽ bị mất điểm. Cùng IGIS tìm hiểu xem đó là những lỗi gì nhé!

Lỗi 1. – Viết quá ba từ / Số trên một câu trả lời

Ví dụ: What length of time for study is recommended to raise your IELTS score by one band level?
=> It takes 3 months

Rõ ràng, đây là một câu trả lời sai, cho dù ý của câu đúng với câu trả lời. Hãy nhớ đến số lượng từ mà câu hỏi giới hạn. Thay vào đó, bạn hãy trả lời là “3 months” hoặc “three months”.

Lỗi 2. Lỗi điền từ

Ví dụ: IELTS is an ______________ test.
Trả lời: Difficult

Đây là một lỗi ngữ pháp phổ biến trong luyện thi Ielts, cách sử dụng mạo từ a/an/the. Bạn phải chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Thay vì đó, bạn có thể điền câu trả lời là “interesting” hoặc “English”.

Lỗi 3. Chọn đáp án

Hãy chọn số lượng đáp án đúng với yêu cầu của đề bài

Ví dụ
Choose two of the following answers and writ
e the letters on your answer sheet.
Where do you study best?
a) at school
b) in the library
c) at ‘English Study Success’
d) at home
e) in the park
Trả lời: C

Như vậy, cho dù đáp án C là đúng, bạn vẫn không được điểm cho câu này vì đề ra là bạn phải chọn hai đáp án liền một lúc.

Lỗi 4. Lỗi chính tả

Ví dụ: Write the street address you hear.
Answer: Wiliam Street

Đây là một câu trả lời sai, “wiliam” phải có hai chữ “l” – ” william” vì đây là một từ rất phổ biến. Nếu bạn không nhớ từ này, bạn sẽ bị trừ điểm cho dù đây là tên riêng, và đề bài không hề cho trước đáp án để bạn lựa chọn.

Lỗi 5. Lỗi chọn đáp án

Có rất nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, nhưng đáp án của bất kì câu trả lời nào trong bài thường được lấy ra trong đề bài cho sẵn.

Ví dụ: Complete the summary using words taken from the following passage:
“When preparing for the IELTS test it is important to include a wide variety of topics to study. You need to be aware of the important issues facing society today, and also be able to give your opinion about them either orally or in written form”
Question 5 & 6 – Summary:
Make sure you study a ____5. of topics to do with current affairs to give you ideas to
use in the oral and/or _____6. test.

Answer: 

  • Lot;

  • writing

Như vậy, dù đáp án “Lot” rất phù hợp về ngữ pháp và ý nghĩa để điền vào câu trả lời số 5, nhưng hướng dẫn của bài là lấy từ “trong đoạn văn”, nên nếu bạn tự nghĩ ra một đáp án nào khác, bạn sẽ không được điểm. Hãy lưu ý nhé!

Lê Hằng

Comments