Những điểm cần lưu ý trong ngữ pháp TOEIC

Chào các bạn!

Ngữ pháp được coi là nền tảng cốt yếu của quá trình luyện thi TOEIC, vì vậy, nắm chắc kiến thức ngữ pháp là bạn đã nắm trong tay chiếc chìa khóa vạn năng cho mọi cánh cửa với Trung tâm Anh ngữ iGIS sẽ cùng bạn bắt đầu xây dựng nền móng vững chắc với chuỗi các Chuyên đề ngữ pháp TOEIC sắp tới nhé.

1. Phân Tích Thành Phần Của Từ trong lúc luyện thi TOEIC phần Reading

 Từ được hình thành bởi các từ gốc (roots), các tiền tố (prefixes) đứng trước từ gốc, và các hậu tố(suffixes) đứng sau từ gốc.

Ví dụ

- re (tiền tố) + circula (từ gốc) + tion (hậu tố) = recirculation

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ gốc, các tiền tố, và hậu tố xuất xứ từ tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh. Tìm hiểu về ý nghĩa của các từ gốc, các tiền tố, và hậu tố sẽ giúp bạn tăng vốn từ vựng của bạn.

Ví dụ

- re (lại) có nghĩa là again (một lần nữa)

- reunite (đoàn tụ) nghĩa là bring together (mang lại với nhau một lần nữa)

- reconsider (xem xét lại) nghĩa là think about again (suy nghĩ một lần nữa)

- retrain (đào tạo lại) train again (đào tạo một lần nữa)

trung-tam-luyen-thi-toeic-tai-ha-noi-1

 2. Nhận diện được những hình thức ngữ pháp (Grammatical Forms) khi học TOEIC

Một số hậu tố (suffixes) cho bạn biết một từ là một danh từ, một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ. Bạn có thể học cách nhận diện những hậu tố khác nhau. Những hậu tố sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của từ mới.

 3. Nhận diện được Word Families

Cũng giống như anh chị em trong cùng một gia đình, những từ đều có liên quan với nhau. Một từ có thể trở thành một danh từ, một động từ, một tính từ, hoặc một trạng từ bằng cách thay đổi hậu tố (suffixes) của nó.

Ví dụ

- depend (verb) à dependence (noun) – dependable (adjective) – dependably (adverb)

Bốn từ trên cùng với nhau tạo thành một gia đình từ. Ý nghĩa của mỗi từ là tương tự với những từ khác, nhưng mỗi từ có một hình thức khác nhau về ngữ pháp. Việc biết gia đình từ (word families) sẽ giúp bạn điều gì ?

• Bạn sẽ học được nhiều từ hơn. Khi bạn tìm thấy một từ mới, hãy tìm trong từ điển để tìm các thành viên khác trong cùng gia đình từ.

• Bạn sẽ hiểu được những từ mới. Xem xét cẩn thận một từ mới. Nó có thể là liên quan đến một từ mà bạn đã biết.

Comments