Những câu nói Tiếng Anh giao tiếp thông dụng

Cách nói lời cảm ơn và xin lỗi

 Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng

Những câu nói tiếng Anh giao tiếp thông dụng - Lời nói cảm ơn và xin lỗi

 

Thanks for your….

Cám ơn cậu đã…

You’re welcome

Không có gì

I’m so sorry

Mình thật sự xin lỗi

Sorry I’m late

Xin lỗi tôi đến muộn

Sorry to keep you waiting

Xin lỗi vì đã bắt câu phải chờ đợi

Sorry for the delay

Xin lỗi vì đã trì hoãn

Hỏi thăm sức khỏe ai đó

 Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng 1

How are you?

Cậu có khỏe không

How’s it going/ How are you doing/ How’s life?

Tình hình thế nào?

I’m fine, thanks

Mình khỏe, cảm ơn cậu

Alright, thanks

Ổn cả, cảm ơn cậu

Not so well

Mình không được khỏe lắm

Cách chào hỏi hay tạm biệt

Hello/Hi

Xin chào

How are you?

Bạn thế nào

Good morning

Chào buổi sáng

Good afternoon

Chào buổi chiều

Good evening

Chào buổi tối

I’m…/My name is…

Tôi là…/ Tên tôi là….

This is…/ That is….

Đây là…./ Kia là….

Welcome

Nhiệt liệt chào mừng

Welcome to…

Chào mừng bạn đến với….

Nice to meet you.

Rất vui được gặp bạn

Say goodbye

Tạm biệt

See you again

Hẹn gặp lại

See you tomorrow

Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai

Những câu nói tiếng Anh giao tiếp thông dụng dùng để chúc mừng khen ngợi

Những câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng 2

Good job

Bạn làm tốt đấy

Well done

Làm tốt lắm

Good luck

Thật là may mắn

Never mind

Không sao

What a pity! / What a shame!

Tiếc quá

Glad to hear it

Rất vui khi nghe điều đó

Sorry to hear that

Rất tiếc khi nghe điều đó

Happy birthday

Chúc mừng sinh nhật

Happy new year

Chúc mừng năm mới

 

Comments