Những câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

Các bạn yêu quý!!!

Học tiếng Anh thật thú vị, hãy cùng đọc thêm những danh ngôn hay và ý nghĩa trong cuộc sống nào! Trong bài ngày hôm nay, cùng iGIS dành một phút suy ngẫm về cuộc sống với những câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc nhé.

Câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

Những câu danh ngôn tiếng Anh về hạnh phúc

1. If happiness could be brought, few of us could pay the price.
Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

2. What good is money if it can’t buy happiness?
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

3. It’s what’s in yourself that makes you happy or unhappy.
Chính điều bên trong bản thân bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh.

4. A woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears

Một người phụ nữ với nụ cười luôn mở trên môi và nét mặt luôn vui tươi sở hữu một vẻ đẹp riêng bất kể trang phục họ đang mặc là gì.

5. It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing or in disbelieving; it consists in professing to believe what he does not believe.
Để có được hạnh phúc, con người phải thành thật với cảm xúc của mình. Sự bội tín không ở chỗ tin hay không tin, nó nằm ở việc ép mình tin vào những gì mình không tin tưởng

iGIS – sưu tầm

Comments