MỘT SỐ DẠNG NÓI TẮT THÔNG DỤNG TRONG KHẨU NGỮ

English

GONNA là dạng nói tắt của cụm “going to”. Nếu bạn nói nhanh cụm từ này mà không phát âm rõ từng từ, nghe nó sẽ giống như phát âm của “gonna”. Ví dụ:
Nothing’s gonna change my love for you. (Sẽ không có điều gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em.)
I’m not gonna tell you. (Tôi không nói cho anh biết).
WANNA là dạng nói tắt của “want to” (muốn …). Ví dụ:
I wanna go home. (Tôi muốn về nhà)
I don’t wanna go. (Tôi không muốn đi)
GIMME = give me (đưa cho tôi…)
Gimme your money. (Đưa tiền của anh cho tôi)
Can you gimme a hand? (Bạn có thể giúp tôi một tay không?)
GOTTA = (have) got a (có…)
I’ve gotta gun / I gotta gun. (Tôi có một khẩu súng)
Have you gotta car? (Anh có xe ô tô không?)
I gotta go now. (Tôi phải đi bây giờ)
We haven’t gotta do that. (Chúng ta không phải làm điều đó)
INIT = isn’t it (có phải không)
That’s smart, init? (Nó thật là thông minh phải không?)
Init strange? (Điều đó có lạ không?)
KINDA = kind of (đại loại là…)
She’s kinda cute. (Cô ấy đại loại là dễ thương)
Are you kinda mad at me? (Có phải anh đại loại là phát điên với tôi phải không?)
LEMME = let me (để tôi)
Lemme go! (Hãy để tôi đi).
He didn’t lemme see it. (Anh ta không để tôi nhìn thấy nó).

Comments