MỘT SỐ CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG CỦA NGƯỜI MỸ (P1)

English speaking

1. You bet it is.
Bạn đúng rồi đấy.

2. You dimed me out.
Em bán đứng anh.

3. You must let me pay
Bạn phải để tôi trả tiền đấy

4. You’re so greedy.
Bạn tham quá đó.

5. You may never know.
Có thể bạn không bao giờ biết được.

6. I don’t give a damn!
Tôi không thèm!

7. It rained off and on.
Trời chốc chốc lại mưa.

8. I smiled wryly.
Tôi mỉm cười nhăn nhó.

9. I think that I’m dizzy
Tôi tưởng mình hoa mắt

10. Don’t try to cash in on me!
Đừng tìm cách lợi dụng tôi!

11. How unfortunate!
Thật đáng tiếc!

12. How do you make out?
Làm thế nào để bạn phân biệt?

13. As you wish.
Thích là chiều.

14. Appearance is just fancy.
Vẻ bề ngoài chỉ là nhất thời.

 

Comments