Mẹo phát âm đuôi -ed, -s và -es rất dễ nhớ!

 

Chào các bạn,

Chắc hẳn ai trong số chúng ta khi học tiếng Anh đều gặp khó khăn trong các bài tập về cách phát âm. Các quy tắc vừa dài, vừa khó nhớ khiến bạn luôn đau đầu và cảm thấy mất hứng thú với các bài học trên lớp. Vậy nên, iGIS sẽ chia sẻ cho các bạn mẹo phát âm đuôi -ed, -s và -es này nhé!

Phát âm đuôi ed, s và es

Các bạn chỉ cần nhớ hai câu này:

Ôi sông xưa zờ chẳng shóng (1)

Và

Thời phong kiến fương Tây (2)

Tất cả các quy luật phát âm –ed, -s và –es đều xoay quanh 2 câu nói này.

1. Cách phát âm đuôi –s và –es

Có 3 cách phát âm những từ kết thúc bằng –s và –es là: /iz/, /s/ và /z/

Các bạn có thể thấy ở câu (1), các chữ cái đầu tiên đều được gạch chân, có nghĩa là các danh từ kết thúc bằng những chữ cái đó (o, s, x, z, ch, sh) có dạng số nhiều thêm “es”. Những từ còn lại sẽ kết thúc bằng “s”.

  • Cách phát âm /iz/: những từ có kết thúc là (o, s, x, z, ch, sh). VD: oranges, sandwiches…
  • Cách phát âm /s/: khi gặp những danh từ có kết thúc là (th, p, f, t). VD: cooks, stops…
  • Cách phát âm /z/: những từ còn lại. VD: plays, stands…

2. Cách phát âm đuôi –ed

Có 3 cách phát âm : /id/, /t/ và /d/

  • Đối với các động từ có tận cùng là t và d, khi thêm “ed” ta đọc là /id/

VD: painted, decided…

  • Tất cả các từ kết thúc bằng những từ được gạch chân ở câu (1) và (2) (trừ chữ “t” ở câu (2)) khi thêm “ed” đều được phát âm là /t/

VD: talked, thanked…

  • Đối với các động từ kết thúc khác với những từ trên, khi thêm “ed” sẽ được phát âm là /d/

VD: played, advised…

Chú ý là ở đây âm cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là chữ cái kết thúc.

Ví dụ: “fax” kết thúc bằng “x” nhưng đó lại là âm /s/

“like” kết thúc bằng “e” nhưng âm kết thúc là là /k/

Hy vọng rằng qua bài chia sẻ vừa rồi, các bạn đã có thể trang bị thêm cho mình một bí quyết học tiếng Anh mới và có thể giải quyết “ngon lành” bài tập về cách phát âm rồi phải không? Hẹn gặp lại các bạn vào những bài học tiếp theo!

 iGIS – Lê Diệp -st

 

Comments