Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp dùng trong cuộc họp

 Xin chào các bạn học viên yêu quý!

Trong khuôn khổ bài học ngày hôm nay, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ giới thiệu tới các bạn những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp dùng trong cuộc họp rất hữu ích nhé!

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp dùng trong cuộc họp

Mục đích

Cách diễn đạt

Các cách xin phép đưa ra ý kiến (Mister/Madam) chairman, May I have a word?/ If I may, I think…/ Excuse me for interrupting./ May I come in here?
Cách nêu ý kiến I’m positive that…/ I (really) feel that…/In my opinion…/ The way I see things…/ If you ask me,… I tend to think that…
Đưa ra câu hỏi cho người nói Are you positive that…?/ Do you (really) think that…?/ (tên thành viên) can we get your input?/ How do you feel about…?
Đưa ra bình luận That’s interesting / I never thought about it that way before./ Good point!/ I get your point./ I see what you mean.
Biểu đạt sự đồng tình I totally agree with you./ Exactly!/ That’s (exactly) the way I feel./ I have to agree with (tên thành viên).
Biểu đạt sự bất đồng quan điểm (chú ý nói một cách lịch sự) Unfortunately, I see it differently./Up to a point I agree with you, but…/ (I’m afraid) I can’t agree
Đưa ra đề nghị Let’s…/ We should…/ Why don’t you…./How/What about…/ I suggest/recommend that…
Giải thích rõ ràng hơn một vấn đề Let me spell out…/ Have I made that clear?/ Do you see what I’m getting at?/ Let me put this another way…/ I’d just like to repeat that…
Hỏi thêm thông tin Please, could you…/ I’d like you to…/ Would you mind…/ I wonder if you could…
Yêu cầu nhắc lại
 • I’m afraid I didn’t understand that. Could you repeat what you just said?
 • I didn’t catch that. Could you repeat that, please?
 • I missed that. Could you say it again, please?
 • Could you run that by me one more time?

 

Yêu cầu giải thích rõ hơn

 • I don’t quite follow you. What exactly do you mean?
 • I’m afraid I don’t quite understand what your are getting at.
 • Could you explain to me how that is going to work?
 • I don’t see what you mean. Could we have some more details, please?
Tham khảo ý kiến khác
 • We haven’t heard from you yet, (tên thành viên).
 • What do you think about this proposal?
 • Would you like to add anything, (tên thành viên)?
 • Has anyone else got anything to contribute?
 • Are there any more comments?
Đính chính hiểu lầm
 • Sorry, I think you misunderstood what I said.
 • Sorry, that’s not quite right.
 • I’m afraid you don’t understand what I’m saying.
 • That’s not quite what I had in mind.
 • That’s not what I meant.

Woa, những kiến thức này quá hay và đầy đủ phải không nào? Hãy chuẩn bị ngay một cuốn sổ nhỏ để ghi lại những mẫu câu hữu ích này thôi các bạn ơi!

iGIS – Phạm Vân – sưu tầm

 

Comments