Longman Real TOEIC Acturally Tests

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOEIC: SÁCH NEW LONGMAN REAL TOEIC

Đây là một cuốn sách được biên soạn kỹ lưỡng, đầy đủ và phù hợp với dạng thức đề thi format TOEIC mới. Cuốn sách sẽ giúp cho người học có được sự luyện tập đầy đủ, vững vàng trước khi bước vào kỳ thi TOEIC thật.

Đi kèm với những bài luyện tập mô phỏng đúng với thực tế là những phương thức tiếp cận và những chiến lược tấn công từng phần nhỏ của đề thi TOEIC giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt và nhanh chóng áp dụng vào bài thi thực tế.

Sau đây là link giúp bạn download sách và file nghe của cuốn sách New Longman Real TOEIC.

- Book : download

- Audio : download

Comments