Lỗi phổ biến trong bài thi IELTS

loi-pho-bien-trong-bai-thi-IELTSCó rất nhiều bạn hỏi chúng tôi về sự khác biệt giữa cách viết trang trọng và không trang trọng trong bài thi IELTS và điều này cho thấy đây cũng chính là một vấn đề rất phổ biến. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một số điều cần biết về phong cách viết trong bài thi IELTS.

Nếu bạn chuẩn bị làm bài thi IELTS Academic, cả phần 1 và 2 trong phần Writing đều phải viết theo cách thức trang trọng. Đối với thí sinh làm bài IELTS General, phần 2 luôn cần viết theo cách thức trang trọng, phần 1 có thể có hoặc không trang trọng.

Như bạn đã biết, Phần 1 trong IELTS General là một lá thư và nếu chủ đề yêu cầu bạn viết cho một người mà bạn biết, đó là một bức thư thân mật – còn nếu viết cho một người mà bạn không biết thì đó là một bức thư trang trọng.

Sự khác nhau giữa phong cách trang trọng và thân mật chủ yếu nằm ở từ vựng. Những từ ngữ thân mật là những từ được sử dụng trong những cuộc hội thoại hàng ngày và những từ trang trọng là những từ được sử dụng trong những cuốn sách, trong những bản hợp đồng, những lá thư giao dịch và những bài luận. Nếu phần thi yêu cầu cách viết trang trọng – tránh sử dụng những từ thân mật. Nếu phần thi yêu cầu cách viết thân mật như bức thư cho bạn bè thù nên tránh những từ trang trọng nặng nề.

Ngoài từ vựn trong cách viết trang trọng, cách tốt nhất là tránh những từ như “I”, “you”, “we”, trừ khi bạn muốn diễn đạt một ý kiến nhận định. Ví dụ trong một bài luận thay vì nói “You would find it difficult to get a job without proper qualifications” bạn nên viết là “One would find it difficult to find a job without proper qualifications”, hoặc “Finding a job without proper qualifications would be rather difficult”.

Đối với những bạn không songowr đất nước nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh hàng ngày thí sẽ rất khó khắn để nhận biết được sự khác biệt về từ vựng thân mật và trang trọng, đó là lí do chúng tôi đưa ra cho bạn danh sách những từ sau. Bạn có thể nhớ được và sử dụng hợp lý trong bài viết của mình – đây là cơ hội để bạn sử dụng đúng từ trong bài thi của mình.

Trang trọng

Thân mật

Infm me

Let me know

Cancel

Drop

Contact

Get in touch

Obtain

Get

Apologise

Say sry

Postpone

Delay

Request

Ask f

Compensate

Make up

Establish

Set up

Discover

Find out

Handle

Deal with

Investigate

Check up on

Tolerate

Put up

Increase

Go up

Children

Kids

Many / Much

A lot of

Many / Much

Heaps of

Comments