Liên từ tương quan (Correlative Conjunction)

Chào các bạn,

Trong bài liên từ tiếng Anh trước, Học viện ngôn ngữ iGIS đã giới thiệu cho các bạn định nghĩa cũng như cách sử dụng liên từ rồi đúng không nào? Trong bài ngày hôm nay, iGIS sẽ cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về một loại liên từ  trong tiếng Anh - liên từ tương quan (correlative conjunction).

Liên từ tương quan

I. Giới thiệu liên từ tương quan

Liên từ tương quan là liên từ luôn luôn xuất hiện theo cặp, nhằm mô tả mối quan hệ giữa những ý tưởng được thể hiện trong những thành phần câu khác nhau.

Sau các liên từ tương quan là các thành phần đồng cấp. Ta xét hai ví dụ sau:

  1. Bring either a Jello salad or a potato scallop.
  2. Corinne is trying to decide whether to go to medical school or to go to law school.

Trong ví dụ 1, liên từ tương quan (either… or) liên kết hai cụm danh từ là a Jello salad và a potato scallop. Ở ví dụ 2, liên từ tương quan (whether… or) liên kết hai cụm động từ nguyên mẫu là to go to medical school và to go to law school.

II. Các loại liên từ tương quan

Những liên từ tương quan được dùng thông dụng là: both…and, either…or, neither…nor, not only…but also, would rather…than, no sooner…than, whether…or, hardly…when

1.both…and (vừa…vừa)

He is both intelligent and good-natured. (Anh ta vừa thông minh vừa tốt bụng)

2.either…nor (hoặc…hoặc)

I will either go for a walk or read a book. (Hoặc tôi sẽ đi dạo hoặc đọc sách)

3.neither…nor (không…cũng không)

He is neither rich nor famous. (Anh ta chẳng giàu cũng chẳng nổi tiếng gì cả)

4.not only…but also (không những…mà còn)

She is not only clever, but also beautiful. (Cô ta không những thông minh mà còn xinh đẹp)

5.would rather…than (thà…còn hơn)

I would rather go to the cinema than go to the library. (Tôi thà đi xem phim hơn là đến thư viện)

6.no sooner…than (ngay khi…thì) (Mệnh đề luôn đi với thì quá khứ hoàn thành và câu văn phải đảo ngữ)

No sooner had I reached the corner, than the bus came. (Ngay khi tôi đến góc phố, thì xe buýt đến)

7.whether…or (liệu…hay)

Have you decided whether you will come or not? (Bạn đã quyết định là liệu bạn có đến hay không chưa?)

8.hardly…when (khó lòng…khi)

He had hardly begun to work, when he was interrupted. (Anh ta khó lòng làm việc được, khi bị làm gián đoạn)

Lưu ý:

  • Tất cả các vị trí dấu ba chấm (..) trong cấu trúc trên đều phải cùng loại từ với nhau.
  • Khi gặp both…and, thì động từ luôn chia số nhiều
  • Khi gặp either…or, neither…nor, not only…but also thì động từ chia theo danh từ nào đứng gần động từ nhất.

Hi vọng với những liên từ tương quan này, các bạn hãy thực hành thường xuyên để có thể ứng dụng thành thạo trong quá trình học tiếng Anh cũng như ôn luyện các kỳ thi quan trọng như IELTS, TOEIC. Chúc các bạn thành công!

iGIS – Lê Diệp – st

 

 

Comments