LỊCH THI THỬ IELTS VÀ TOEIC NĂM 2013 TẠI iGIS

lich-thi-thu-toeic

     Để giúp các bạn học sinh, sinh viên đánh giá được trình độ tiếng anh của mình, hàng tháng trung tâm anh ngữ iGIS có tổ chức các cuộc thi thử TOEIC và IELTS. Các em quan tâm có thể theo dõi thời gian chi tiết trong bảng dưới đây:

THÁNG

ĐỊA ĐIỂM

THI THỬ IELTS

THI THỬ TOEIC

L+R+W

Speaking

1

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 12/1

2 PM ngày 17/1

9 AM ngày 12/1

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 19/1

2 PM ngày 24/1

9 AM ngày 19/1

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 26/1

2 PM ngày 31/1

9 AM ngày 26/1

3

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 9/3

2 PM ngày 14/3

9 AM ngày 9/3

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 16/3

2 PM ngày 21/3

9 AM ngày 16/3

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 23/3

2 PM ngày 28/3

9 AM ngày 23/3

4

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 13/4

2 PM ngày 18/4

9 AM ngày 13/4

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 20/4

2 PM ngày 25/4

9 AM ngày 20/4

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 27/4

2 PM ngày 30/4

9 AM ngày 27/4

5

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 11/5

2 PM ngày 16/5

9 AM ngày 11/5

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 18/5

2 PM ngày 23/5

9 AM ngày 18/5

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 25/5

2 PM ngày 30/5

9 AM ngày 25/5

6

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 8/6

2 PM ngày 13/6

9 AM ngày 8/6

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 15/6

2 PM ngày 20/6

9 AM ngày 15/6

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 22/6

2 PM ngày 27/6

9 AM ngày 22/6

7

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 13/7

2 PM ngày 18/7

9 AM ngày 13/7

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 20/7

2 PM ngày 25/7

9 AM ngày 20/7

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 27/7

2 PM ngày 30/7

9 AM ngày 27/7

8

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 10/8

2 PM ngày 15/8

9 AM ngày 10/8

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 17/8

2 PM ngày 22/8

9 AM ngày 17/8

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 24/8

2 PM ngày 29/8

9 AM ngày 24/8

9

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 7/9

2 PM ngày 12/9

9 AM ngày 7/9

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 14/9

2 PM ngày 19/9

9 AM ngày 14/9

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 21/9

2 PM ngày 26/9

9 AM ngày 21/9

10

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 12/10

2 PM ngày 17/10

9 AM ngày 12/10

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 19/10

2 PM ngày 24/10

9 AM ngày 19/10

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 26/10

2 PM ngày 31/10

9 AM ngày 26/10

11

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 9/11

2 PM ngày 14/11

9 AM ngày 9/11

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 16/11

2 PM ngày 21/11

9 AM ngày 16/11

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 23/11

2 PM ngày 28/11

9 AM ngày 23/11

12

Cơ sở 1 39/121 Thái Hà

9 AM ngày 7/12

2 PM ngày 12/12

9 AM ngày 7/12

Cơ sở 2 12a7 Trần Đại Nghĩa

9 AM ngày 14/12

2 PM ngày 19/12

9 AM ngày 14/12

Cơ sở 3 82 Hồ Tùng Mậu

9 AM ngày 21/12

2 PM ngày 26/12

9 AM ngày 21/12

Thi thử TOEIC: Lệ phí 30.000 đ

Thi thử IELTS: Lệ phí 100.000 đ

Lệ phí thi của học viên cần hoàn thành trước ngày thi  ít nhất 3 ngày. Trường hợp học viên không hoàn thành trước ngày thi được xem như là hủy thi

Comments