Lịch khai giảng các khóa học tháng 07/2013 tại Thái Hà

LỊCH KHAI GiẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH THÁNG 07/2013 TẠI THÁI HÀ
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
TRÌNH ĐỘ MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GiẢNG HỌC PHÍ
NP CƠ BẢN LEVEL A NP 29 18h-19h30
Thứ 3-5-7
02/07/2013 2.000.000 VND
NP 30 18h-19h30
Thứ 2-4-6
05/07/2013 2.000.000 VND
NP 31 9h00-10h30
Sáng 2-4-6
12/07/2013 2.000.000 VND
NP 32 18h00-19h30
Thứ 3-5-7
18/07/2013 2.000.000 VND
NP 33 18h00-19h30
Thứ 2-4-6
26/07/2013 2.000.000 VND
NP CƠ BẢN LEVEL B NPB 10 18h-19h30
Thứ 2-4-6
08/07/2013 2.000.000 VND
NPB 11 18h-19h30
Thứ 3-5-7
20/07/2013 2.000.000 VND
NPB 12 19h30-21h00
Thứ 2-4-6
22/07/2013 2.000.000 VND
TIẾNG ANH GIAO TIẾP
NỀN TẢNG CƠ BẢN START 08 18h00-19h30
Thứ 2-4-6
05/07/2013 2.000.000 VND
START 09 19h30-21h00
Thứ 2-4-6
15/07/2013 2.000.000 VND
START 10 9h00-10h30
Thứ 2-4-6
17/07/2013 2.000.000 VND
START 11 18h00-19h30
Thứ 3-5-7
23/07/2013 2.000.000 VND
GIAO TIẾP
ELEMENTARY
GTE 74 9h00-10h30
Sáng thứ 2-4-6
10/7/2013 2.000.000 VND
GTE 75 19h30-21h00
Thứ 2-4-6
08/07/2013 2.000.000 VND
GTE 76 15h00-16h30
Thứ 2-4-6
12/07/2013 2.000.000 VND
GTE 77 18h00-19h30
Thứ3-5-7
16/07/2013 2.000.000 VND
GTE 78 18h00- 19h30
Thứ 2-4-6
24/07/2013 2.000.000 VND
GTE 79 19h30-21h00
Thứ 2-4-6
31/07/2013 2.000.000 VND
GIAO TIẾP
PRE-INTERMEDIATE
GT PRE 37 18h00-19h30
Thứ 3-5-7
09/07/2013 2.500.000 VND
GT PRE 38 18h00-19h30
Thứ 2-4-6
19/07/2013 2.500.000 VND
GT PRE 39 19h30-21h00
Thứ 3-5-7
23/07/2013 2.500.000 VND
GT PRE 40 18h00-19h30
Thứ 2-4-6
31/07/2013 2.500.000 VND
GIAO TIẾP
INTERMEDIATE
GT  IN 31 18h00-19h30
Thứ 2-4-6
10/07/2013 3.000.000 VND
GT IN 32 18h00-19h30
Thứ 3-5-7
20/07/2013 3.000.000 VND
GT IN 33 19h30 – 21h00
Thứ 2-4-6
29/07/2013 3.000.000 VND
LUYỆN THI TOEIC
TOEIC 450-500 TOEIC 450 18h00-20h00
Thứ 3-5-7
06/07/2013 3.000.000 VND
TOEIC 600 18h00-20h00
Thứ 2-4-6
15/07/2013 3.000.000 VND
TOEIC 450 18h00-20h00
Thứ 2-4-6
31/07/2013 3.000.000 VND
LUYỆN THI IELTS
IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5
IELTS 23 18h00-20h00
Thứ 3-5-7
11/07/2013 5.500.000 VND
IELTS Cam kết
đầu ra 6.0-6.5
IELTS 24 18h00-20h00
Thứ 2-4-6
24/07/2013 5.500.000 VND
IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5
IELTS 25 18h00-20h00
Thứ 2-4-6
31/07/2013 5.500.000 VND
IELTS Tut Theo nhu cầu học viên
TIẾNG ANH TRẺ EM
Kids 1.3 6-8 tuổi 7h30- 9h00
Thứ 7- CN
13/07/2013 2.150.000 VND
Kids 2.2 8-10 tuổi 17h30-19h00
Thứ 5
9h30-10h00
Chủ nhật
18/07/2013 2.150.000 VND
Kids 2.3 8-10 tuổi 9h00- 10h30
Chủ nhật
21/07/2013 2.150.000 VND
TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
Teen 1.2 12-14 tuổi 9h00- 10h00
Thứ 7- CN
27/07/2013 2.500.000 VND
Teen 1.3 14-16 tuổi 18h00-19h30
Thứ 2-6
22/07/2013 2.500.000 VND
Teen 1.4 12-14 tuổi 18h00-19h30
Thứ 3-7
23/07/2013 2.500.000 VND

 

 

Comments