Khai giảng các lớp học tiếng Anh tại cơ sở 3 - Hồ Tùng Mậu