Khai giảng các lớp học tiếng Anh tại cơ sở 1 - Thái Hà

Lịch khai giảng dự kiến cơ sở 1

iGIS Thái Hà – Khai giảng lớp TOEIC chuyên sâu đầu ra 400-500

iGIS Thái Hà – Khai giảng lớp TOEIC chuyên sâu đầu ra 400-500

comments 0

Bài thi TOEIC Listening and Reading hiện nay đã được chấp nhận và sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá hai kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu tiếng Anh, là thước đo

Xem tiếp »

ELEMENTARY 1-GTE-B25

ELEMENTARY 1-GTE-B25

comments 0

Xem tiếp »

ELEMENTARY 1-GTE-B26

ELEMENTARY 1-GTE-B26

comments 0

Xem tiếp »

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A61

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A61

comments 0

Xem tiếp »

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A62

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A62

comments 0

Xem tiếp »

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A63

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-A63

comments 0

Xem tiếp »

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-B18

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-B18

comments 0

Xem tiếp »

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-B19

PRE – INTERMEDIATE 1-GTPR-B19

comments 0

Xem tiếp »

INTERMEDIATE 1-GTINT-28

INTERMEDIATE 1-GTINT-28

comments 0

Xem tiếp »