Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 07-2013 tại Trần Đại Nghĩa

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
TRÌNH ĐỘ MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GiẢNG HỌC PHÍ
NP CƠ BẢN LEVEL A NPA 28 19h45 – 21h15
thứ 2-4-6
3/7/2013 2.000.000 VND
NPA 29 18h00 – 19h30
thứ 3-5-CN
14/7/2013 2.000.000 VND
NPA 30 18h00 – 19h30
Sáng thứ 2-4-6
24/7/2013 2.000.000 VND
NP CƠ BẢN LEVEL B NPB 10 18h-19h30
thứ 2-4-6
6/7/2013 2.000.000 VND
NPB 11 18h-19h30
thứ 3-5-7
18/7/2013 2.000.000 VND
NPB 12 19h45 – 21h15
thứ 3-5-CN
30/7/2013 2.000.000 VND
NP LEVEL C NPC 55 19h45 – 21h15
thứ 2-4-6
5/7/2013 2.000.000 VND
NPC 56 18h00 – 19h30
thứ 3-5-CN
21/7/2013 2.000.000 VND
TIẾNG ANH GIAO TiẾP
GIAO TẾP CƠ BẢN
BEGINNING
Start 13 9h-10h30
Sáng thứ 2-4-6
8/7/2013 2.000.000 VND
Start 14 19h30-21h
thứ 2-4-6
15/7/2013 2.000.000 VND
Start 15 15h-16h30
thứ 2-4-6
24/7/2013 2.000.000 VND
GIAO TIẾP
ELEMENTARY
GTE 31 18h-19h30
thứ 3-5-7
11/7/2013 2.000.000 VND
GTE 32 18h- 19h30
thứ 2-4-6
19/7/2013 2.000.000 VND
GTE 33 19h30-21h
thứ 2-4-6
26/7/2013 2.000.000 VND
GIAO TIẾP
PRE-INTERMEDIATE
GT PRE 31 18h-19h30
thứ 3-5-7
11/7/2013 2.500.000 VND
GT PRE 32 18h-19h30
thứ 2-4-6
22/7/2013 2.500.000 VND
GIAO TIẾP
INTERMEDIATE
GTINT 31 18h-19h30
thứ 2-4-6
12/7/2013 3.500.000 VND
GTINT 32 18h-19h30
thứ 3-5-7
23/7/2013 3.500.000 VND
LUYỆN THI TOEIC
Nền tảng học thuật   18h-19h30
thứ 3-5-CN
16/7/2013 1.000.000 VND
LUYỆN THI TOEIC TOEIC BASIC 18h-20h
thứ 2-4-6
8/7/2013 3.000.000 VND
TOEIC DEVELOPING 18h-20h
thứ 3-5-CN
23/7/2013 3.000.000 VND
LUYỆN THI IELTS
IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5
IELTS 15 16h00 – 18h00
chiều thứ 2-4-6
10/7/2013 5.500.000 VND
IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5
IELTS 16 18h-20h
thứ 3-5-CN
18/7]/2013 5.500.000 VND
IELTS Special   Học theo nhu cầu của từng học viên
TIẾNG ANH TRẺ EM
Kindy 4-5 tuổi
Chưa biết tiếng Anh
17h- 18h30
Thứ 4-7
10/7/2013 2.500.000 VND
Kids 1.3 6-11 tuổi 9h00-10h30
Thứ 4 – CN
14/7/2013 2.150.000 VND
Kids 1.4 12 – 16 tuổi 17h30 – 18h00 Chiều thứ 3-7 27/7/2013 2.150.000 VND
TIẾNG ANH THIẾU NIÊN
Teen 1.2 12-14 tuổi 9h00- 10h00 7/7/2013 2.500.000 VND
Thứ 7- CN
Teen 1.3 14-16 tuổi 18h00-19h30 20/7/2013 2.500.000 VND
Thứ 3-7

Comments