Lịch khai giảng các khóa học tiếng anh tháng 07-2013 tại Hồ Tùng Mậu

 

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
TRÌNH ĐỘ MÃ LỚP LỊCH HỌC KHAI GiẢNG HỌC PHÍ
NP CƠ BẢN LEVEL A NPA 18 18h-19h30
thứ 2-4-6
7/10/2013 2.000.000 VND
NPA 19 18h-19h30
thứ 3-5-7
7/18/2013 2.000.000 VND
NPA 20 19h30-21h00
thứ 3-5-7
7/23/2013 2.000.000 VND
NPA 21 19h30-21h00
thứ 2-4-6
7/27/2013 2.000.000 VND
NP CƠ BẢN LEVEL B NPB 07 19h30-21h00
thứ 2-4-6
7/12/2013 2.000.000 VND
NPB 08 18h-19h30
thứ 3-5-7
7/18/2013 2.000.000 VND
TIẾNG ANH GIAO TiẾP
GIAO TIẾP
STARTER
START 11 18h00-17h30
thứ 2-4-6
7/5/2013 2.000.000 VND
START 12 19h30-21h
thứ 2-4-6
7/12/2013 2.000.000 VND
START 13 09h00-10h30
Sáng thứ 2-4-6
7/26/2013 2.000.000 VND
START 14 18h-19h30
Thứ3-5-7
7/13/2013 2.000.000 VND
START 15 18h- 19h30
thứ 2-4-6
7/19/2013 2.000.000 VND
START 16 19h30-21h00
thứ 3-5-7
7/25/2013 2.000.000 VND
GIAO TiẾP
ELEMENTARY
GTE 25 09h00-10h30
Sáng thứ 3-5-7
7/16/2013 2.000.000 VND
GTE 26 18h0-19h30
thứ 3-5-7
7/13/2013 2.000.000 VND
GTE 27 15h-16h30
Chiều thứ 2-4-6
7/15/2013 2.000.000 VND
GTE 28 19h30-21h00
Thứ3-5-7
7/19/2013 2.000.000 VND
GTE 29 18h- 19h30
thứ 2-4-6
7/10/2013 2.000.000 VND
GTE 30 19h30-21h
thứ 2-4-6
7/22/2013 2.000.000 VND
GIAO TiẾP
PRE-INTERMEDIATE
GTPRE 09 19h30- 21h00
thứ 3-5-7
7/13/2013 2.500.000 VND
GTPRE 10 18h-19h30
thứ 2-4-6
7/17/2013 2.500.000 VND
GIAO TiẾP
INTERMEDIATE
GTINT 06 19h30-21h00
thứ 2-4-6
7/10/2013 3.500.000 VND
GT IN 07 18h-19h30
thứ 3-5-7
7/20/2013 3.500.000 VND
LUYỆN THI TOEIC
Nền tảng học thuật   18h-19h30
thứ 2-4-6
7/12/2013 1.000.000 VND
TOEIC cam kết đầu ra 450-550

(Giảm 20% học phí cho sinh viên)

TOEIC 450 18h-19h30
thứ 2-4-6
7/16/2013 3.000.000 VND
TOEIC 500 18h-19h30
thứ 3-5-7
7/11/2013 3.000.000 VND
TOEIC 550 18h-20h
thứ 3-5-7
7/25/2013 3.000.000 VND
TOEIC 550 18h-20h
thứ 2-4-6
7/26/2013 3.000.000 VND
LUYỆN THI IELTS    
IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5
IELTS 03 18h-20h
thứ 3-5-7
7/11/2013 5.500.000 VND
IELTS Cam kết
đầu ra 6.0-6.5
IELTS 04 18h-20h
thứ 2-4-6
7/22/2013 5.500.000 VND
IELTS Tut Theo nhu cầu học viên    
TIẾNG ANH TRẺ EM    
Kindy 4-5 tuổi
Chưa biết tiếng Anh
17h- 18h30
Thứ 4- Thứ 7
7/10/2013  
Kids 1 6-10 tuổi 8h30-10h00
Thứ 7- CN
7/13/2013  
Kids 2 2-10 tuổi 18h- 19h30
thứ 3- thứ 7
7/24/2013  

 

Comments