Lịch khai giảng các khóa học tiếng Anh tháng 06-2013 tại Hồ Tùng Mậu

lich-khai-giang-thang-6

Tháng 06/2013 đến gần báo hiệu một kỳ nghỉ hè mới sắp đến. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để các bạn củng cố thêm những kiến thức tiếng Anh cần thiết thông qua những khóa học chất lượng và hiệu quả tại trung tâm.

Trung tâm ngoại ngữ iGIS trân trọng gửi đến các bạn học viên lịch khai giảng tháng 06/2013 các khóa học tiếng Anh giao tiếp, ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC … tại cơ sở 82 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

TRÌNH ĐỘ

MÃ LỚP

LỊCH HỌC

KHAI GiẢNG

HỌC PHÍ

NP CƠ BẢN LEVEL A

NPA 13

18h-19h30
thứ 2-4-6

6/10/2013

2.000.000 VND

NP 14

18h-19h30
thứ 3-5-7

6/18/2013

2.000.000 VND

NP 15

9h-10h30
Sáng thứ 2-4-6

6/12/2013

2.000.000 VND

NP 16

19h30-21h00
thứ 3-5-7

22/6/2013

2.000.000 VND

NP 17

19h30-21h00
thứ 2-4-6

28/6/2013

2.000.000 VND

NP CƠ BẢN LEVEL B

NPB 05

19h30-21h00
thứ 2-4-6

6/14/2013

2.000.000 VND

NPB 06

18h-19h30
thứ 3-5-7

18/6/2013

2.000.000 VND

TIẾNG ANH GIAO TiẾP

GIAO TIẾP
STARTER

START 05

18h00-17h30
thứ 2-4-6

6/3/2013

2.000.000 VND

START 06

19h30-21h
thứ 2-4-6

6/12/2013

2.000.000 VND

START 07

09h00-10h30
Sáng thứ 2-4-6

6/26/2013

2.000.000 VND

START 08

18h-19h30
Thứ3-5-7

6/13/2013

2.000.000 VND

START 09

18h- 19h30
thứ 2-4-6

6/19/2013

2.000.000 VND

START 10

19h30-21h00
thứ 3-5-7

6/25/2013

2.000.000 VND

GIAO TiẾP
ELEMENTARY

GTE 22

18h00-19h30
thứ 3-5-7

6/4/2013

2.000.000 VND

GTE 23

09h00-10h30
thứ 3-5-7

6/13/2013

2.000.000 VND

GTE 24

15h-16h30
thứ 2-4-6

6/14/2013

2.000.000 VND

GTE 25

19h30-21h00
Thứ3-5-7

6/21/2013

2.000.000 VND

GTE 26

18h- 19h30
thứ 2-4-6

6/14/2013

2.000.000 VND

GTE 27

19h30-21h
thứ 2-4-6

6/19/2013

2.000.000 VND

GIAO TiẾP
PRE-INTERMEDIATE

GTPRE 07

18h-19h30
thứ 3-5-7

6/11/2013

2.500.000 VND

GTPRE 08

18h-19h30
thứ 2-4-6

6/17/2013

2.500.000 VND

GIAO TiẾP
INTERMEDIATE

GTINT 04

18h-19h30
thứ 2-4-6

6/14/2013

3.500.000 VND

GT IN 05

18h-19h30
thứ 3-5-7

6/20/2013

3.500.000 VND

LUYỆN THI TOEIC

 

 

 

 

Nền tảng học thuật

 

18h-19h30
thứ 2-4-6

6/12/2013

1.000.000 VND

TOEIC 450-500

TOEIC 550

18h-20h
thứ 3-5-7

6/6/2013

3.500.000 VND

TOEIC 550

18h-20h
thứ 2-4-6

6/21/2013

3.500.000 VND

LUYỆN THI IELTS

 

 

 

 

IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5

IELTS 01

18h-20h
thứ 3-5-7

6/18/2013

5.500.000 VND

IELTS Cam kết
đầu ra 6.0-6.5

IELTS 02

18h-20h
thứ 2-4-6

6/20/2013

5.500.000 VND

IELTS Tut

Theo nhu cầu học viên

TIẾNG ANH TRẺ EM

 

 

 

 

Kindy

4-5 tuổi
Chưa biết tiếng Anh

17h- 18h30
Thứ 4- Thứ 7

6/12/2013

2.150.000 VND

Kids 1

6-10 tuổi

8h30-10h00
Thứ 7- CN

6/2/2013

2.150.000 VND

Kids 2

2-10 tuổi

18h- 19h30
thứ 4- CN

6/19/2013

2.150.000 VND

 

Comments