Lịch khai giảng các khóa học tháng 08-2013 tại Thái Hà

   Tháng 8 – thu chưa tới, hạ chưa qua. Không khí vẫn chưa hết ấm áp của mùa hè nhưng lại mang một chút mát mẻ của mùa thu. Đây cũng là dịp để các bạn chuẩn bị kiến thức vững vàng bước sang năm học mới.

Lịch Khai giảng tháng 8 Thái - Hà

   Trung tâm ngoại Ngữ iGIS trân trọng gửi đến các bạn học viên lịch khai giảng tháng 08/2013 các khóa học tiếng Anh giao tiếp, ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi IELTS, luyện thi TOEIC … tại cơ sở 15/121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

TRÌNH ĐỘ

MÃ LỚP

LỊCH HỌC

KHAI GiẢNG

HỌC PHÍ

NP CƠ BẢN LEVEL A

NP 29

18h-19h30
thứ 3-5-7

10/8/2013

2.000.000 VND

NP 30

18h-19h30
thứ 2-4-6

16/8/2013

2.000.000 VND

NP 31

16h-17h30

19/8/2013

2.000.000 VND

NP 32

18h-19h30
thứ 3-5-7

24/8/2013

2.000.000 VND

NP 33

18h-19h30
thứ 2-4-6

28/8/2013

2.000.000 VND

NP CƠ BẢN LEVEL B

NPB 10

18h-19h30
thứ 3-5-7

13/8/2013

2.000.000 VND

NPB 11

19h30-21h
thứ 3-5-7

20/8/2013

2.000.000 VND

NPB 12

19h30-21h
Thứ 2-4-6

19/8/2013

2.000.000 VND

TIẾNG ANH GIAO TiẾP

GIAO TiẾP
ELEMENTARY

GTE 74

15h-16h30
thứ 2-4-6

2/8/2013

2.000.000 VND

GTE 75

19h30-21h
thứ 2-4-6

9/8/2013

2.000.000 VND

GTE 76

19h30-21h
thứ 2-4-6

14/8/2013

2.000.000 VND

GTE 77

18h-19h30
Thứ3-5-7

13/8/2013

2.000.000 VND

GTE 78

18h- 19h30
thứ 3-5-7

22/8/2013

2.000.000 VND

GTE 79

19h30-21h
thứ 2-4-6

26/8/2013

2.000.000 VND

GIAO TiẾP
PRE-INTERMEDIATE

GT PRE31

18h-19h30
thứ 3-5-7

6/8/2013

2.500.000 VND

GT PRE32

19h30-21h
thứ 2-4-6

16/8/2013

2.500.000 VND

GIAO TiẾP
INTERMEDIATE

GT  IN 31

18h-19h30
thứ 2-4-6

12/8/2013

3.000.000 VND

GT IN 32

18h-19h30
thứ 3-5-7

26/8/2013

3.000.000 VND

LUYỆN THI TOEIC

TOEIC 450-500

TOEIC 450

18h-20h
thứ 3-5-7

8/8/2013

3.000.000 VND

TOEIC 500

18h-20h
thứ 3-5-7

22/8/2013

3.000.000 VND

TOEIC 450

18h-20h
thứ 2-4-6

26/8/2013

3.000.000 VND

LUYỆN THI IELTS

IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5

IELTS 23

18h-20h
thứ 3-5-7

13/8/2013

5.500.000 VND

IELTS Cam kết
đầu ra 6.0-6.5

IELTS 24

18h-20h
thứ 3-5-7

20/8/2013

5.500.000 VND

IELTS Cam kết
đầu ra 5.0-5.5

IELTS 25

18h-20h
thứ 2-4-6

28/8/2013

5.500.000 VND

IELTS Tut

Theo nhu cầu học viên

TIẾNG ANH TRẺ EM

Kids 2.3

8-10 tuổi

18h-20h
Thứ 3

6/8/2013

2.150.000 VND

Kids 2.4

8-10 tuổi

9h-11h
Chủ nhật

18/8/2013

2.150.000 VND

Kids 1.3

7-8 tuổi

18h- 20h
Thứ 5

22/8/2013

2.150.000 VND

 

 

Comments