LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 03/2013 tại THÁI HÀ

Mùa xuân về mang theo hơi ấm, tình yêu cho con người và vạn vật. Sống trong không khí xuân chúng ta luôn tràn trề sức sống và hi vọng những điều tốt đẹp. Việc học tập là những bước đi ở hiện tại để đến một tương lai vững chắc. Để giúp các bạn chuẩn bị hành trang tri thức cho mình trung tâm anh ngữ iGIS xin gửi tới các bạn những khóa học trong tháng ba tới:

NGỮ PHÁP

TRÌNH ĐỘ

MÃ LỚP

LỊCH HỌC

KHAI GIẢNG

 HỌC PHÍ

NP cơ bản level A

NP 16

18h-19h30
Thứ3,5,7

5/3/2013

  2,000,000

NP 17

18h-19h30
Thứ 2,4,6

8/3/2013

  2,000,000

NP 18

9h-10h30
Sáng Thứ 2,3,4,5,6

14/3/2013

  2,000,000

NP 19

19h30-21h
thứ 2-4-6

20/3/2013

  2,000,000

NP cơ bản level B

NPB03

18h-19h30
Thứ 2,4,6

6/3/2013

  2,000,000

NPB04

18h-19h30

21/3/2013

  2,000,000

NPB 05

18h-19h30

29/3/2013

  2,000,000

GIAO TIẾP

GIAO TiẾP
ELEMENTARY

GT57

18h-19h30
Thứ 2,4,6

6/3/2013

  2,000,000

GT58

18h-19h30
Thứ 3,5,7

12/3/2013

  2,000,000

GT59

18h-19h30
Thứ 2,4,6

20/3/2013

  2,000,000

GT 60

18h-19h30
Thứ 3-5-7

26/3/2013

  2,000,000

GT 61

19h30-21h
thứ 3-5-7

26/3/2013

  2,000,000

GT 62

19h30-21h
thứ 2-4-6

15/3/2013

  2,000,000

GT 63

9h-10h30
Sáng Thứ 2-4-6

29/3/2013

  2,000,000

GIAO TIẾP PRE-INTERMEDIATE

GT PRE 23

18h-19h30
Thứ 3-5-7

12/3/2013

  2,000,000

GT PRE 24

18h-19h30
thứ 2-4-6

21/3/2013

  2,000,000

GIAO TiẾP INTERMEDIATE

GT IN 23

18h-19h30
Thứ 2,4,6

15/3/2013

  3,500,000

GT IN 24

18h-19h30
thứ 3-5-7

28/3/2013

  3,500,000

CÁC KHÓA HỌC TOEIC

TOEIC 450-500

TOEIC 450

18h-20h
Thứ 3,5,7

14/3/2013

  3,500,000

18h-20h
thứ 2-4-6

29/3/2013

  3,500,000

CÁC KHÓA HỌC IELTS

IELTS Cam kết đầu ra 5.0-5.5

IELTS 16

18h-20h
Thứ 3-5-7

12/3/2013

  9,300,000

IELTS Cam kết đầu ra 6.0-6.5

IELTS 17

18H-20H
Thứ 2-4-6

29/3/2013

  9,300,000

IELTS tut

Theo nhu cầu học viên

Comments