KHUNG HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

KHUNG HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ IGIS
BẢNG HỌC PHÍ KHÓA HỌC IGIS 2015 v.1.1
(Ban hành kèm theo QĐ số ……/QĐ-IGIS)
TT KHÓA ĐÀO TẠO GIỜ HỌC BUỔI HỌC HỌC PHÍ (Đ) TỶ LỆ GV MIỄN PHÍ
LUYỆN THI TOEIC
1 PRE-TOEIC PRE-TC 36 24 2,800,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 TOEIC A (350 – 500) TC-A 36 24 3,200,000 100% GVVN
3 TOEIC B (510 – 650) TC-B 36 24 3,400,000 100% GVVN
4 TOEIC C (660 – 800) TC-C 36 24 3,400,000 100% GVVN
5 TOEIC D (810 – 990) TC-D 36 24 3,400,000 100% GVVN
TIẾNG ANH GIAO TIẾP
1 Starter A GTST-A 36 24 2,500,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 Starter B GTST-B 36 24 2,500,000 100% GVVN
3 Elementary A GTE-A 36 24 2,800,000 100% GVVN
4 Elementary B GTE-B 36 24 2,800,000 100% GVVN
5 Pre-Intermediate A GTPR-A 36 24 3,200,000 25% GVNN, 75% GVVN
6 Pre-Intermediate B GTPR-B 36 24 3,800,000 50% GVNN, 50% GVVN
7 Intermediate A GTINT-A 36 24 4,200,000 100% GVNN
8 Intermediate B GTINT-B 36 24 4,200,000 100% GVNN
9 Upper Intermediate GTUPINT 36 24 4,200,000 100% GVNN
10 Advanced GTADV 36 24 4,200,000 100% GVNN
TIẾNG ANH NGƯỜI ĐI LÀM
1 Elementary A DLE-A 36 24 2,900,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 Elementary B DLE-B 36 24 3,100,000 100% GVVN
3 Pre-Intermediate A DLPR-A 36 24 3,500,000 25% GVNN, 75% GVVN
4 Pre-Intermediate B DLPR-B 36 24 4,000,000 50% GVNN, 50% GVVN
5 Intermediate A DLINT-A 36 24 4,900,000 100% GVNN
6 Intermediate B DLINT-B 36 24 4,900,000 100% GVNN
7 Upper Intermediate DLUPINT 36 24 4,900,000 100% GVNN
8 Tiếng anh doanh nghiệp THEO HỢP ĐỒNG
LUYỆN THI IELTS
1 PRE-IELTS PRE-IE 45 30 4,300,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 IELTS A (3.5 – 4.5) IE-A 60 30 5,200,000 25% GVNN, 75% GVVN
3 IELTS B (5.0 – 6.0) IE-B 60 30 5,600,000 25% GVNN, 75% GVVN
4 IELTS C (6.0 – 6.5) IE-C 60 30 6,000,000 25% GVNN, 75% GVVN
5 Advanced IELTS (6.5+) IE-D 60 30 6,000,000 25% GVNN, 75% GVVN
6 Writing & Speaking for IELTS IE-WS 30 20 5,500,000 50% GVNN, 50% GVVN
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
1 ELEMENTARY NP-E 36 24 1,990,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 PRE-INTERMEDIATE NP-PR 36 24 1,990,000 100% GVVN
3 INTERMEDIATE NP-INT 36 24 1,990,000 100% GVVN
TIẾNG ANH TRẺ EM
1 KIDS 1 KIDS 1 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi Event, Club, Tài liệu
2 KIDS 2 KIDS 2 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
3 KIDS 3 KIDS 3 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
4 KIDS 4 KIDS 4 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
5 KIDS 5 KIDS 5 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
6 KIDS 6 KIDS 6 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
LUYỆN NGỮ ÂM
1 NGỮ ÂM CƠ BẢN PRO-A 18 12 1,190,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 NGỮ ÂM NÂNG CAO   PRO-B 18 12 1,900,000 25% GVNN, 75% GVVN 
LỚP SPECIAL
STT Khóa học Thời lượng Giá cơ bản (Giá/ buổi/ 1HV) Cách tính giá 1 buổi  
1 Giao tiếp, Ngữ pháp (GVVN) 1,5h/ buổi Lớp ban ngày: 500,000đ  - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 100,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 650,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 150,000đ/ 1HV
2 Giao tiếp GVNN 1,5h/ buổi Lớp ban ngày: 1,000,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 150,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 1,150,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 200,000đ/ 1HV
3 TOEIC 2h/ buổi Lớp ban ngày: 700,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 150,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 850,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 200,000đ/ 1HV
4 IELTS 2h/ buổi Lớp ban ngày: 800,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 200,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 950,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 250,000đ/ 1HV
5 IELTS (Dành riêng cho học sinh du học của New Ocean)
*** Đối với học sinh du học New Ocean khi tham gia khóa học IELTS special với trình độ xuất phát điểm là Start sẽ được bổ trợ 1/2 khóa GT và NP cơ bản trình độ Elementary trở xuống
2h/ buổi Lớp ban ngày:   - Sĩ số 1: 650,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 2: 400,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 3: 350,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 4: 300,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 5: 250,000đ/ buổi/ 1HV
Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:   - Sĩ số 1: 750,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 2: 450,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 3: 400,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 4: 350,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 5: 300,000đ/ buổi/ 1HV
*** Riêng đối với khung học phí lớp Special: Giá trên có thể giao động ± max 20% giá 1 buổi với lớp ban ngày; ± max 10% giá 1 buổi với lớp buổi tối (Không áp dụng với khung giá dành cho du học sinh của New Ocean)
*** Đối với học viên cũ sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá như sau:
  Ngày đăng ký Đăng ký khóa tiếp    
  Khóa thứ 2 Khóa thứ 3 trở đi    
  Trước ngày kết thúc khóa học Giảm 15% Giảm 15%    
  Sau khi kết thúc khóa học  Giảm 10%    

Comments