KHUNG HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ IGIS
BẢNG HỌC PHÍ KHÓA HỌC IGIS 2015 v.1.1
(Ban hành kèm theo QĐ số ……/QĐ-IGIS)
TT KHÓA ĐÀO TẠO GIỜ HỌC BUỔI HỌC HỌC PHÍ (Đ) TỶ LỆ GV MIỄN PHÍ
LUYỆN THI TOEIC
1 PRE-TOEIC PRE-TC 36 24 2,800,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 TOEIC A (350 – 500) TC-A 36 24 3,200,000 100% GVVN
3 TOEIC B (510 – 650) TC-B 36 24 3,400,000 100% GVVN
4 TOEIC C (660 – 800) TC-C 36 24 3,400,000 100% GVVN
5 TOEIC D (810 – 990) TC-D 36 24 3,400,000 100% GVVN
TIẾNG ANH GIAO TIẾP
1 Starter A GTST-A 36 24 2,500,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 Starter B GTST-B 36 24 2,500,000 100% GVVN
3 Elementary A GTE-A 36 24 2,800,000 100% GVVN
4 Elementary B GTE-B 36 24 2,800,000 100% GVVN
5 Pre-Intermediate A GTPR-A 36 24 3,200,000 25% GVNN, 75% GVVN
6 Pre-Intermediate B GTPR-B 36 24 3,800,000 50% GVNN, 50% GVVN
7 Intermediate A GTINT-A 36 24 4,200,000 100% GVNN
8 Intermediate B GTINT-B 36 24 4,200,000 100% GVNN
9 Upper Intermediate GTUPINT 36 24 4,200,000 100% GVNN
10 Advanced GTADV 36 24 4,200,000 100% GVNN
TIẾNG ANH NGƯỜI ĐI LÀM
1 Elementary A DLE-A 36 24 2,900,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 Elementary B DLE-B 36 24 3,100,000 100% GVVN
3 Pre-Intermediate A DLPR-A 36 24 3,500,000 25% GVNN, 75% GVVN
4 Pre-Intermediate B DLPR-B 36 24 4,000,000 50% GVNN, 50% GVVN
5 Intermediate A DLINT-A 36 24 4,900,000 100% GVNN
6 Intermediate B DLINT-B 36 24 4,900,000 100% GVNN
7 Upper Intermediate DLUPINT 36 24 4,900,000 100% GVNN
8 Tiếng anh doanh nghiệp THEO HỢP ĐỒNG
LUYỆN THI IELTS
1 PRE-IELTS PRE-IE 45 30 4,300,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 IELTS A (3.5 – 4.5) IE-A 60 30 5,200,000 25% GVNN, 75% GVVN
3 IELTS B (5.0 – 6.0) IE-B 60 30 5,600,000 25% GVNN, 75% GVVN
4 IELTS C (6.0 – 6.5) IE-C 60 30 6,000,000 25% GVNN, 75% GVVN
5 Advanced IELTS (6.5+) IE-D 60 30 6,000,000 25% GVNN, 75% GVVN
6 Writing & Speaking for IELTS IE-WS 30 20 5,500,000 50% GVNN, 50% GVVN
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
1 ELEMENTARY NP-E 36 24 1,990,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 PRE-INTERMEDIATE NP-PR 36 24 1,990,000 100% GVVN
3 INTERMEDIATE NP-INT 36 24 1,990,000 100% GVVN
TIẾNG ANH TRẺ EM
1 KIDS 1 KIDS 1 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi Event, Club, Tài liệu
2 KIDS 2 KIDS 2 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
3 KIDS 3 KIDS 3 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
4 KIDS 4 KIDS 4 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
5 KIDS 5 KIDS 5 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
6 KIDS 6 KIDS 6 27 18 3,000,000 100% GVNN số buổi
LUYỆN NGỮ ÂM
1 NGỮ ÂM CƠ BẢN PRO-A 18 12 1,190,000 100% GVVN Event, Club, Tài liệu
2 NGỮ ÂM NÂNG CAO   PRO-B 18 12 1,900,000 25% GVNN, 75% GVVN 
LỚP SPECIAL
STT Khóa học Thời lượng Giá cơ bản (Giá/ buổi/ 1HV) Cách tính giá 1 buổi  
1 Giao tiếp, Ngữ pháp (GVVN) 1,5h/ buổi Lớp ban ngày: 500,000đ  - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 100,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 650,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 150,000đ/ 1HV
2 Giao tiếp GVNN 1,5h/ buổi Lớp ban ngày: 1,000,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 150,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 1,150,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 200,000đ/ 1HV
3 TOEIC 2h/ buổi Lớp ban ngày: 700,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 150,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 850,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 200,000đ/ 1HV
4 IELTS 2h/ buổi Lớp ban ngày: 800,000đ - Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp ban ngày được tính thêm là 200,000đ/1HV Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:
 950,000đ
- Nếu sĩ số từ 2 trở lên, phí buổi dạy lớp buổi tối được tính thêm là 250,000đ/ 1HV
5 IELTS (Dành riêng cho học sinh du học của New Ocean)
*** Đối với học sinh du học New Ocean khi tham gia khóa học IELTS special với trình độ xuất phát điểm là Start sẽ được bổ trợ 1/2 khóa GT và NP cơ bản trình độ Elementary trở xuống
2h/ buổi Lớp ban ngày:   - Sĩ số 1: 650,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 2: 400,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 3: 350,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 4: 300,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 5: 250,000đ/ buổi/ 1HV
Event, Club, Tài liệu
Lớp buổi tối:   - Sĩ số 1: 750,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 2: 450,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 3: 400,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 4: 350,000đ/ buổi/ 1HV
– Sĩ số 5: 300,000đ/ buổi/ 1HV
*** Riêng đối với khung học phí lớp Special: Giá trên có thể giao động ± max 20% giá 1 buổi với lớp ban ngày; ± max 10% giá 1 buổi với lớp buổi tối (Không áp dụng với khung giá dành cho du học sinh của New Ocean)
*** Đối với học viên cũ sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá như sau:
  Ngày đăng ký Đăng ký khóa tiếp    
  Khóa thứ 2 Khóa thứ 3 trở đi    
  Trước ngày kết thúc khóa học Giảm 15% Giảm 15%    
  Sau khi kết thúc khóa học  Giảm 10%    

Comments