Học tiếng Anh qua danh ngôn trong cuộc sống

Các bạn có một cuối tuần vui vẻ chứ? Cùng tiếp tục đồng hành với iGIS qua những bài học tiếng Anh thú vị nhé. Trong bài ngày hôm nay, cùng làm giàu thêm cuộc sống tinh thần đồng thời củng cố thêm những kiến thức tiếng Anh bổ ích qua những câu nói tiếng Anh nổi tiếng nhé các bạn!

 Học tiếng Anh qua danh ngôn hay và ý nghĩa

Học tiếng Anh qua danh ngôn hay và ý nghĩa trong cuộc sống

“Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow”._Unknown quotes

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

“Happiness is not something you find, it’s something you create”_ Rishika Jain’s Inspirations

Hạnh phúc không phải thứ bạn tìm là có được mà nó phải do bạn tạo ra….

“No one is born happy but everyone is born with ability to create happiness”._Rishika Jain’s Inspirations

Không ai được sinh ra đã là người hạnh phúc, nhưng chúng ta đều được sinh ra với khả năng tạo hạnh phúc.

“Why to blame anyone in our life?_ Rishika Jain’s Inspirations

Good person gives us Happiness

Good person gives us Experience

And worst person gives us a lesson”.

Tại sao phải đổ lỗi cho ai khác trong cuộc sống của chính mình?
Người tốt mang Hạnh Phúc cho ta…
Người xấu cho ta Kinh Nghiệm…
Người tệ nhất thì cho ta một Bài Học…

“Nobody can hurt you without your permission”._Mahatma Gandhi

Không ai có thể  làm bạn tổn thương nếu không được bạn ho phép.

“A meaning silence is always better than meaningless words“_ Classic quote

Một sự im lặng có nghĩa bao giờ cũng tốt hơn những lời vô nghĩa.

“We can’t change our yesterdays but we can change our tomorrows”_Anthony Douglas Williams

Chúng ta không thể thay đổi hôm qua nhưng chung ta có thể thay đổi ngày mai.

“Don’t wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect.”_Unknown quote

Đừng chờ đợi thời khắc hoàn hảo đến với bạn. Hãy nắm lấy từng khoảnh khắc và khiến nó trở nên hoàn hảo.

iGIS – st

Comments