Economy TOEIC Volume 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOEIC: ECONOMY VOLUME 1

Một trong những “đối thủ” đáng gờm của bộ New Longman Real TOEIC là bộ sách Economy TOEIC , sách Economy TOEIC 10000 là một thành viên trong đó.Sách này tuyển tập 1000 câu hỏi Reading và 1000 câu hỏi Listening trong đề thi New TOEIC,giúp bạn luyện tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC.

Xin gửi đến các bạn cuốn sách rất thiết thực này:

- Book: 

- Audio: download tại đây

Comments