Đọc hiểu tiêu đề báo tiếng Anh đúng cách

Người học tiếng Anh thường gặp rắc rối khi đọc báo viết cho người bản ngữ, nhất là tiêu đề của chúng. Bài viết sau đây, Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ chia sẻ một số đặc điểm nổi bật giúp bạn đọc hiểu tiêu đề báo tiếng Anh. Một phương pháp học hữu ích cho bạn trong phần Reading khi luyện thi TOEIC đấy!

Lời tựa bài báo trong tiếng Anh (article headlines) sẽ gây khó khăn cho người đọc nếu như không hiểu biết về chúng. Ngôn ngữ báo chí thường sử dụng một số từ ngoài tiêu chuẩn (non-standard), từ lóng (slang) hoặc có khi là thuật ngữ (jargon) và phương ngữ (dialect) và có cấu trúc riêng (structure) để tạo hiệu ứng giật gân (sensational effect). Thật ra đối với người hiểu ngữ pháp tiếng Anh, thì việc hiểu tựa báo tiếng Anh không phải là điều quá khó khăn.

Đọc hiểu tiêu đề báo tiếng Anh đúng cách
Một số đặc điểm giúp bạn đọc hiểu tiêu đề báo tiếng Anh

1. Dùng thì Simple Present cho Past và Present Perfect

     Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) = Kennedy collapsed at Obama’s lunch

2. It (is/was), They (are/were), There (was/were), people không được dùng và được hiểu ngầm
     Waiting for Ceasefire (Newsweek), hiểu là People are waiting for the ceasefire hoặc There is a waiting for the ceasefire
     7 die in blast được hiểu là Seven people died in the blast ( explosion/ bombing)

3. Dùng infinitive (to+verb) để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết ( bỏ model Must, Have to)
     Bush, wife and kids to leave for Texas home ranch (tác giả) = President Bush, his wife and their children will leave for their home ranch in Texas.

4. Bỏ verb be: các câu passive , thì progressive chỉ còn lại particles
     Record Data Breach Reported (Washington Post), phải hiểu là A breach of record data (was/has been) reported.

5. Bỏ article: những từ a, an, the , các determiners như our, my, your, his không được dùng
     National football squad travels to China without major goalkeeper (VietnamNet Bridge); phải hiểu là (Our/The Vietnamese) National Football Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

Ngoài ra, chúng ta thường gặp những cụm từ rất dài gồm toàn các nouns và để hiểu chúng ta nên đọc ngược, những từ ít gặp trong ngôn ngữ tiêu  chuẩn và đời thường (everyday): slump = decrease, blaze= fire, bust =  arrest ….

Nắm được những điều trên, bạn sẽ thấy tiêu đề báo tiếng Anh cũng không đến nỗi khó hiểu phải không nào?

iGIS – Nguyễn Dung – sưu tầm

Comments