Điểm khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh

Đối với người học tiếng Anh, tiếng Anh của người Mỹ và tiếng Anh của người Anh thường được sử dụng nhiều trong các chương trình dạy học. Việc sử dụng một trong hai loại tiếng này là tùy vào sở thích, không bị bắt vào khuôn mẫu nào cả. Nhìn chung, giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh thì không có cái nào là chính xác cả, và giữa chúng có 3 điểm khác biệt lớn:

  • Phát âm: khác nhau trong cả nguyên âm và phụ âm, cũng như nhấn mạnh và ngữ điệu
  • Từ vựng: khác nhau trong danh từ và động từ, đặc biệt là việc sử dụng cụm động từ
  • Đánh vần: khác nhau trong các dạng tiền tố và hậu tố nhất định.

Điểm khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh

Khi bạn đã quyết định sử dụng một trong hai loại thì nên nhất quán trong chính tả cũng như chú ý những khác biệt chủ yếu sau đây:

1. Cách sử dụng Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

Trong Anh-Anh, thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm gần trong quá khứ và có tác động tới hiện tại.

Ví dụ: I’ve done my homework. Can you check it for me? (Em đã làm xong bài tập rồi. Cô có thể xem lại giúp em được không?)

Nhưng với Anh-Mỹ thì có thể sử dụng quá khứ đơn trong trường hợp này:

I did my homework. Can you check it for me?

Ngoài ra tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ còn khác nhau trong việc sử dụng thì hiện tại hoàn thành ở việc sử dụng các trạng từ: already, just và yet.

Tiếng Anh-Anh: I’ve just had lunch. (Tôi vừa ăn trưa xong)

Tiếng Anh-Mỹ: I just had lunch HOẶC I’ve just had lunch. (Tôi vừa ăn trưa xong)

2. Cách sử dụng cụm động từ sở hữu: Have hoặc Have got

Ví dụ:

Do you have a motorbike? HOẶC Have you got a motorbike? (Bạn có xe máy không?)

Cả hai dạng trên đều đúng và được chấp nhận đối với tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ, tuy nhiên người Anh thường sử dụng “have got” trong khi người Mỹ lại thường sử dụng “have” để chỉ sự sở hữu.

Ngoài ra, cách chia động từ dạng quá khứ của tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ cũng khác nhau. Cụ thể là từ “get”. Trong khi người Anh dùng “got” để chỉ quá khứ của “Get” thì người Mỹ lại dùng “Gotten”. Các bạn cũng nên nhớ rằng dạng bất quy tắc của động từ thường phổ biến hơn trong tiếng Anh-Anh còn dạng động từ quy tắc thì thường phổ biến hơn trong tiếng Anh-Mỹ

Ví dụ:

 

Anh – Anh

Anh – Mỹ

 

Past simple/Past participle

Spoil (làm hư, làm hỏng)

spoilt

spoiled

Spill (làm tràn)

spilt

spilled

Spell (đánh vần)

spelt

hpelled

3. Cách sử dụng từ vựng

Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ nằm ở sự chọn lựa từ vựng. Đôi khi cùng một từ nhưng lại có nghĩa khác nhau trong hai loại:

 

Anh – Mỹ

Anh – Anh

Mean

Angry, bad humored (tức giận)

Not generous, tight fisted (keo kiệt, ích kỷ)

Rubber

Condom (bao cao su)

Tool used to erase pencil markings (tẩy)

4. Cách sử dụng giới từ

Tiếng Anh – Anh

At

The weekend

Tiếng Anh – Mỹ

On

Tiếng Anh – Anh

In

A team

Tiếng Anh – Mỹ

On

Tiếng Anh – Anh

Write to

Please write/write to me soon

Tiếng Anh – Mỹ

Write me

5. Điểm khác nhau giữa tiếng Anh – Mỹ và tiếng Anh – Anh

Tiếng Anh – Mỹ

Tiếng Anh – Anh

Color (màu sắc)

Colour

Humor (hài hước)

Humour

Flavor (mùi vị, hương vị)

Flavour

Recognize (nhận ra)

Recognise

Patronize (bảo trợ)

Patronise

Trên đây là những điểm khác nhau giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh. Nhìn chung giữa hai loại này không có khác biệt nhiều về tiêu chuẩn tiếng Anh của người Anh và tiêu chuẩn tiếng Anh của người Mỹ. Bạn có thể chọn loại tiếng Anh mà bạn thích để sử dụng nhưng phải chú ý về chính tả cũng như từ vựng bởi lẽ đây là hai sự khác biệt lớn nhất giữa tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ.

iGIS – Lê Diệp – st

 

Comments