Các cấu trúc nên dùng trong bài thi IELTS Writing (phần 1)

Chào các bạn học viên thân mến của Trung tâm ngoại ngữ iGIS!

Luyện thi IELTS là một quá trình trau dồi đòi hỏi bạn không những phải năm chắc kiến thức nền tảng mà còn thành thục các mẹo làm bài nếu các bạn muốn đạt điểm số cao. Với mong muốn chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm luyện thi IELTS hiệu quả, hôm nay, iGIS sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số cấu trúc nên dùng trong bài thi IELTS Writing nhé!

Các cấu trúc hay dùng để luyện thi IETLS Writing

• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

• Have/ get + something + done (Vpii) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)

• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)

• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì…mất bao nhiêu thờigian…)
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)

• S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…)

• To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)

• Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)

Các cấu trúc hay dùng để luyện thi IETLS Writing

• To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)

• Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)

• to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về….)

• to be angry at + N/V-ing (tức giận về)

• to be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về…/ kém về…)

• by chance = by accident (adv) (tình cờ)

• to be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về…)

• can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì…)

• to be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó…)

• to be interested in + N/V-ing (quan tâm đến…)

• to waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc tg làm gì)

• To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)

• To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian vào việc gì…)

• to give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì…)

• would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)

• have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)

• It + be + something/ someone + that/ who (chính…mà…)

Các bạn thân mến, vậy là Trung tâm ngoại ngữ iGIS vừa cung cấp cho các bạn một số cấu trúc và cụm từ hay nên sử dụng để luyện thi IELTS hiệu quả nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của bài viết nhé!

iGIS – Lê Hằng – sưu tầm

Comments