Các cấu trúc nên dùng khi luyện thi IELTS Writing (phần 2)

 Hi everyone!

Trong bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu Các cấu trúc nên dùng trong bài thi IELTS writing (phần 1). Hôm nay Trung tâm ngoại ngữ iGIS sẽ lại tiếp tục cùng các bạn luyện thi IELTS Writing với phần 2 của chuyên đề này nhé!

Các cấu trúc nên dùng trong luyện thi IELTS Writing (p2)

Những cấu trúc hay nên dùng để luyện thi IELTS Writing

• for a long time = for years = for ages (đã nhiều năm rồi) (dùng trong thì hiện tại hoàn thành)

• when + S + V(qkđ), S + was/were + V-ing.

• When + S + V(qkđ), S + had + Pii

• Before + S + V(qkđ), S + had + Pii

• After + S + had +Pii, S + V(qkd)

• to be crowded with (rất đông cài gì đó…)

• to be full of (đầy cài gì đó…)

• To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên… sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj).

• except for/ apart from (ngoài, trừ…)

• as soon as (ngay sau khi)

• Had better + V(infinitive) (nên làm gì….)

• It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)

• Take place = happen = occur (xảy ra)

• to be excited about (thích thú)

• to be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)

• There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì…)

• feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì…)

• expect someone to do something (mong đợi ai làm gì…)

• advise someone to do something (khuyên ai làm gì…)

• go + V-ing (chỉ các trỏ tiêu khiển..) (go camping…)

• leave someone alone (để ai yên…)

• By + V-ing (bằng cách làm…)

Vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu các mẫu câu hữu ích cho quá trình luyện thi IELTS Writing, các bạn hãy ghi nhớ và sử dụng thường xuyên nhé!

iGIS – Lê Hằng – sưu tầm

 

Comments