Cấu trúc chỉ mức độ trong tiếng Anh

Hi there!

Đã bước sang tháng 11 rồi, những cơn gió lạnh đầu đông đã bắt đầu len lỏi khắp mọi nẻo đường. Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe để có thể làm việc và học tập hiệu quả nhé. Đặc biệt là để có thể đồng hành cùng iGIS đến với những bài học tiếng Anh thật hữu ích nữa. Để khởi động cho một tháng học tập đầy hiệu quả, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc chỉ mức độ trong tiếng Anh: so/such – that, too, enough nhé! Let’s start!!

Cấu trúc chỉ mức độ trong tiếng Anh

1. Cấu trúc chỉ mức độ SO… THAT (quá… đến nỗi)

a. S + be + so + adj + that + S + V

Ví dụ:

This question is so difficult that I can’t answer it. (Câu hỏi này quá khó đến nỗi tôi không thể trả lời được)

This food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn quá nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn được)

b. S + V + so + adv + that + S + V

Ví dụ:

He speaks so fast that we can’t listen what he says. (Anh ấy nói quá nhanh đến nỗi chúng tôi không thể nghe được anh ấy nói gì)

c. S + động từ chỉ tri giác (seem, feel, taste, smell, sound, look…) + so + adj + that + S + V

Ví dụ:

I felt so angry that I decided to cancel the trip. (Tôi giận quá đến nỗi mà tôi quyết định hủy ngay chuyến đi)

The soup tastes so good that they want to eat more. (Món súp quá ngon đến nỗi mà họ muốn ăn thêm)

  • Cấu trúc SO… THAT cũng được dùng với danh từ. Khi đó trong câu sẽ xuất hiện so many/much/little…

d. S + V + so + much/little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ: He drank so much wine last night that he felt bad this morning. (Đêm qua anh ấy uống nhiều rượu đến nỗi sáng nay anh ấy cảm thấy khó chịu)

e. S + V + so + many/few + plural/countable noun + that + S + V

Ví dụ: She has so many hats that she spends much time choosing the suitable one. (Cô ấy có nhiều mũ đến nỗi cô ấy mất rất nhiều thời gian để chọn lựa một chiếc thích hợp)

f. Đối với danh từ đếm được số ít, chúng ta lại có cấu trúc sau:

S + V + so + adj + a + noun (đếm được số ít) + that + S + V

Ví dụ: My mother has so good a radio that she still has used it until now. (Mẹ tôi có một cái đài tốt đến nỗi mà bây giờ mẹ tôi vẫn còn dùng được)

2. Cấu trúc chỉ mức độ SUCH… THAT

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V (Chú ý: với danh từ không đếm được thì không sử dụng a/an)

Cấu trúc này có ý nghĩa tương tự như cấu trúc SO… THAT nên có thể đổi qua đổi lại giữa hai câu được nhé.

Ví dụ:

This was such difficult question that I couldn’t answer it. (Câu hỏi khó đến nỗi tôi không thể trả lời được)

She is such a beautiful girl that everyone likes her. (Cô gái đó đẹp đến nỗi ai cũng yêu quý cô ấy)

3. Cấu trúc chỉ mức độ ENOUGH (đủ để làm gì)

Chúng ta có thể dùng ENOUGH với cả tính từ, trạng từ và danh từ.

  • Với danh từ, ENOUGH sẽ được đặt ở phía trước

S + V + enough + noun + (for somebody) + to + V

Ví dụ:

There has enough time for us to finish the exam. (Có đủ thời gian cho chúng tôi hoàn thành bài kiểm tra này)

I have enough money to buy this house. (Tôi có đủ tiền để mua căn nhà này)

They have enough rooms to stay. (Họ có đủ phòng để ở) 

  • Với tính từ và trạng từ, ENOUGH sẽ được đặt đằng sau hai từ loại này.

S + V/to be + adv/adj + enough + (for somebody) + to + V

Ví dụ:

She is old enough to understand the story. (Cô ấy đủ lớn để hiểu câu chuyện đó)

He speaks fast enough to follow his speech. (Cậu ấy nói đủ nhanh để theo kịp bài thuyết trình của cậu ấy)

4. Cấu trúc chỉ mức độ TOO (quá để làm gì)

Cấu trúc chỉ mức độ trong tiếng Anh

S + to be + too + adj + (for somebody) + to + V

S + V + too + adv + (for somebody) + to + V

Ví dụ:

The food is too hot for us to eat. (Thức ăn quá nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn được)

He drove too quickly for anyone to catch him up. (Anh ta lái xe nhanh đến nỗi không ai đuổi kịp anh ta)

Các bạn hãy thực hành thật nhiều với những cấu trúc chỉ mức độ mà iGIS đã chia sẻ nhé. Cấu trúc ngữ pháp này sẽ giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn, giúp ích rất nhiều trong những kỳ thi quan trọng. iGIS sẽ mang tới cho các bạn nhiều kiến thức về ngữ pháp hơn nữa. Hãy cùng đón chờ nhé! See ya!!

iGIS – Lê Diệp – st

Comments