CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC PHẦN NGHE (LISTENING)

TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần Nghe hiểu và Đọc hiểu:

Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. 
Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

 

Nghe hiểu

100 câu

Hình ảnh

10 câu

Hỏi và Trả lời

30 câu

Hội thoại

30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

Đoạn thông tin ngắn

30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng)

  1. Phần hình ảnh: Trong phần này có 10 câu, thí sinh sẽ nghe bốn lời mô tả về bức tranh có trong bài. Thí sinh cần phải nghe và chọn ra câu miêu tả đúng nhất, phù hợp nhất với bức tranh và đánh dấu câu trả lời của mình vào các ô tương ứng như A, B, C, hoặc D trong phiếu trả lời. Các bản mô tả sẽ không được in trong bài và chỉ được đọc một lần duy nhất.
  2. Phần Hỏi và Trả lời: Thí sinh sẽ được nghe một câu hỏi hoặc một câu mô tả và ba câu trả lời bằng tiếng Anh, có tất cả là 30 câu. Tất cả đều không được in trong bài thi và chỉ được đọc một lần duy nhất, thí sinh cần nghe, hiểu và chọn ra câu trả lời thích hợp nhất và đánh dấu vào các ô tương ứng như A, B, C hoặc D trong phiếu trả lời.
  3. Phần Hội thoại: Thí sinh sẽ nghe một số cuộc hội thoại giữa 02 người, câu hỏi sẽ xoay quanh cuộc hội thoại mà thí sinh nghe được. Chọn câu trả lời phù hợp nhất với từng câu hỏi và điền vào ô tương ứng A, B, C hoặc D trong phiếu trả lời. Các bài hội thoại sẽ không được in trong bài thi và chỉ được đọc một lần duy nhất.
  4.  Phần Thông tin ngắn: Thí sinh sẽ nghe một bài nói ngắn từ một cá nhân. Thí sinh sẽ có ba câu hỏi cho từng bài nói, nghe và lựa chọn câu trả lời đúng và phù hợp nhất với từng bài nói và đánh dấu vào ô trả lời tương ứng A, B, C hoặc D trong phiếu trả lời. Bài nói sẽ không được in và chỉ được đọc một lần duy nhất.

Với thang điểm từ 10-990, TOEIC Listening & Reading có thể đánh giá mọi trình độ sử dụng Anh Ngữ (Từ sơ cấp đến mức độ thành thạo như người bản ngữ) phù hợp với tất cả các vị trí công việc, từ lao động giản đơn đến cấp quản lý.

Bạn có thể tải tài liệu Test TOEIC Listening tại đây:

Comments