CẤU TRÚC BÀI THI TOEIC PHẦN ĐỌC HIỂU (READING)

De-thi-toeic

Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

Đọc hiểu

100 câu

Hoàn thành câu

40 câu

Hoàn thành đoạn văn

12 câu

Đoạn đơn

Đoạn kép

28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi)

20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi)

  1. Phần Hoàn thành câu: Thí sinh sẽ chọn từ còn thiếu vào câu để có được một câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp nhất sau đó đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D vào phiếu trả lời câu hỏi. Phần này có 40 câu.
  2. Phần Hoàn thành đoạn văn: Sẽ có một đoạn văn ngắn mỗi đoạn sẽ có một chỗ trống để thí sinh tìm và chọn từ đúng nhất, sau đó đánh dấu vào ô tương ứng A, B, C, hoặc D trong phiếu trả lời.
  3. Phần Hoàn thành đoạn: Trong phần này thí sinh sẽ được đọc các bài viết lấy từ các tạp chí, báo giấy, thư hoặc các quảng cáo. Mỗi bài sẽ đi kèm với một số câu hỏi, lựa chọn câu trả lời đúng nhất với từng câu hỏi và đánh dấu vào ô tương ứng A, B, C, hoặc D.

Với thang điểm từ 10-990, TOEIC Listening & Reading có thể đánh giá mọi trình độ sử dụng Anh Ngữ (Từ sơ cấp đến mức độ thành thạo như người bản ngữ) phù hợp với tất cả các vị trí công việc, từ lao động giản đơn đến cấp quản lý.

Bạn có thể tải tài liệu Test TOEIC Reading tại đây:

Comments