Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Phần 3)

Các bạn thân mến,

Trong hai phần đầu của chuyên đề câu đảo ngữ trong tiếng Anh này, chắc hẳn các bạn đã “góp nhặt” được kha khá cấu trúc rồi phải không? Ngoài việc ghi chép lại các bạn cũng nên nhớ phải thực hành thường xuyên để trau dồi kỹ năng cũng như vốn ngữ pháp của mình nhé!

Trong phần cuối này, iGIS sẽ đem đến cho các bạn những cấu trúc đảo ngữ khác nhé. Hãy cầm giấy bút lên và ghi lại thôi nào!

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh

CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ VỚI NO WHERE (KHÔNG Ở ĐÂU)

No where + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • No where do I feel as comfortable as I do at home. (Không ở đâu tôi thấy thoải mái như ở nhà mình)
 • No where can you buy the good as goods as those in my country. (Không ở đâu bạn mua được hàng hóa tốt như ở nước tôi đâu)

CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ VỚI ONLY

ONLY BY + N/Ving + V-aux + S + V: Chỉ bằng cách

Ví dụ:

- Only by guessing can you solve this puzzle. (You can solve this puzzle only by guessing.) (Chỉ bằng cách đoán thì mới giải được câu xếp hình này)

ONLY AFTER + N/Ving/clause + V-aux + S + V : Chỉ sau khi 

Ví dụ:

- Only after lunch can you play. (You can play only after lunch.) (Chỉ sau khi ăn trưa xong con mới được chơi)

- Only after finishing your homework can you play. (You can play only after finishing your homework.) (Chỉ sau khi học bài xong con mới được chơi)

- Only after you have finished your homework can you play. (You can play only after you have finished your homework.) (Chỉ sau khi con đã làm xong bài tập thì mới được chơi)

ONLY WHEN + clause + V-aux + S + V: Chỉ đến khi 

Ví dụ:

- Only when he needed some help did he call me. (He called me only when he needed help.) (Chỉ đến khi anh ta cần giúp đỡ thì mới gọi cho tôi)

- Only when I filled my glass did I notice that it was broken. (I noticed that my glass was broken only when I filled it.) (Chỉ đến khi tôi đổ nước vào cốc thì mới nhận ra nó đã bị vỡ)

ONLY WHEN có thể được thay thế bằng NOT UNTIL 

Ví dụ:

- Not until I filled my glass did I notice that it was broken. (I didn’t notice that my glass was broken until I filled it.) 

Nếu đằng sau ONLY là chủ ngữ nằm ở đầu câu thì không có đảo ngữ. 

Ví dụ:

- Only you can understand. (no one else can understand)

ONLY IF + clause + V-aux + S + V: Chỉ khi, nếu 

Ví dụ:

- Only if everybody agreed would I accept this position. (I would accept this position only if everybody agreed.) (Chỉ khi mọi người đều đồng ý thì tôi mới chấp nhận vị trí này)

ONLY THEN + V-aux + S + V: Chỉ đến lúc đó 

Ví dụ:

- Only then did they discover his secret. (They discovered his secret only then.) (Chỉ đến lúc đó họ mới khám phá ra bí mật của anh ta)

ONLY IN THIS/THAT WAY + V-aux + S + V: Chỉ bằng cách này/đó 

Ví dụ:

- Only in this way does this machine work. (This machine works only in this way.) (Chỉ bằng cách này thì cái máy mới hoạt động)

Chú ý:

1. Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.

Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)

Ví dụ:

 • In front of the museum is a statue. (Trước cửa bảo tàng là một bức tượng)
 • First came the ambulance, then came the police. (Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)

2. Khi một giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định.

Ví dụ:

 • Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. (Dưới tán cây có một người to lớn nhất mà tôi từng thấy)
 • Directly in front of them stood a great castle. (Ngay phía trước họ, sừng sững một tòa lâu đài)

3. Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:

Ví dụ:

 • Not a single word did he say. (Anh ta chẳng nói lời nào)

4. Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up… có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:

– Away/down/in/off/out/over/round/up…+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.

Ví dụ:

 • Away went the runners. (Các vận động viên đi khỏi đây)
 • Down fell a dozen of apples… (Một tá táo rơi xuống đất)

– Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:

Ví dụ:

 • Away they went. (Họ đi khỏi đây rồi.)
 • Round and round it flew. (Nó bay vòng vòng)

– Trong tiếng Anh viết (written English) khi mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up… có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand…) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.

Ví dụ:

 • From the rafters hung strings of onions. (Một xâu hành treo trần nhà)
 • In the doorway stood a man with a gun. (Một người đàn ông đứng ở cửa với khẩu súng trong tay)

*Các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ “to be” đảo lên trên chủ ngữ:

 • Hanging from the rafters were strings of onion.
 • Standing in the doorway was a man with a gun.

Vậy là đã kết thúc 3 phần của loạt bài về câu đảo ngữ trong tiếng Anh rồi. iGIS hi vọng với các cấu trúc này, các bạn có thể củng cố thêm vốn ngữ pháp tiếng Anh cũng như ứng dụng vào các bài kiểm tra tiếng Anh quan trọng nhé! Chúc các bạn học tốt!

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 1)

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 2)

iGIS – Lê Diệp – st

 

Comments