Câu đảo ngữ trong tiếng Anh (Phần 2)

Chào các bạn,

Tiếp nối cho phần 1 của loạt bài về câu đảo ngữ trong tiếng Anh, trong phần 2 này, iGIS sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một vài cấu trúc đảo ngữ phổ biến khác nữa. Các bạn cùng tìm hiểu nhé!

Câu đảo ngữ trong tiếng Anh

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI SO, SUCH

1. Câu đảo ngữ có chứa SO mang cấu trúc như sau:

So + tính từ + to be + Danh từ + Mệnh đề

Ví dụ:

  • So dark is it that I can’t write. (Trời tối đến mức tôi không thể viết được)
  • So noisy is the restaurant that I can’t hear what she says. (Nhà hàng ồn tới mức tôi chẳng thể nghe thấy cô ấy nói gì)

2. Câu đảo ngữ có chứa SUCH mang cấu trúc như sau:

Such + to be + Danh từ + …

Ví dụ:

  • Such is an awkward situation that she can’t say anything. (Thật là một tình huống khó xử đến nỗi cô ấy chẳng thể nói được gì)
  • Such is the stuff of dreams. (Thật là một giấc mơ vô nghĩa)

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI NOT ONLY … BUT … ALSO (KHÔNG NHỮNG… MÀ CÒN…)

Not only + trợ động từ + S + V + but also + S + V

Ví dụ:

  • Not only does he study well, but also he sings well. (Anh ấy không những học giỏi mà còn hát hay nữa)

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI NOT UNTIL/TILL (CHO TỚI KHI)

Not until/till + clause/adv of time + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

  • I won’t come home till 10 o’clock. (= Not until/till 10 o’clock that I will come home) (Cho tới khi 10 giờ thì tôi mới về nhà)
  • I didn’t know that I had lost my key till I got home. (= Not until/till I got home did I know that I had lost my key) (Cho tới khi tôi về tới nhà thì mới biết mình bị mất chìa khóa)

ĐẢO NGỮ VỚI CÁC CỤM TỪ CÓ “NO”

At no time (chưa từng bao giờ)

On no condition (tuyệt đối không)

On no account = For no reason + trợ động từ + S + N (không vì bất cứ lý do gì)

Under/in no circumstances (trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không)

In no way (không còn cách nào)

No longer (không còn nữa)

Ví dụ:

  • For no reason shall you play truant. (Chẳng có lý do gì để em trốn học cả)
  • No longer are you in this group. (Cậu không còn là thành viên của nhóm này nữa)

Trong quá trình học tiếng Anh các bạn hãy cố gắng thực hành thật nhiều những mẫu câu này nhé!

Đón đọc: Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh (phần 3)

iGIS – Lê Diệp – st

Comments